Erdogan is blij met competitieve Turkse lira

De markten: kort op de bal

Waar eindigt de neerwaartse spiraal voor de munt?

Er is geen houden meer aan de val van de Turkse lira. Diepterecords sneuvelen op dagbasis. Vandaag verliest de munt opnieuw meer dan 5%. USD/TRY test het 12-niveau, EUR/TRY scheurt voorbij 13 en bevindt zich halverwege richting 14. De onorthodoxe visie van president Erdogan is ondertussen bekend. Hij meent dat hoge (beleids)rentes inflatie aanwakkeren eerder dan temperen. Die visie legt hij de centrale bank op door stelselmatig gouverneurs en andere leden van het beleidscomité te vervangen met gelijkgezinden. Met resultaat: de Turkse centrale bank (CBRT) verlaagde de rente ondertussen van 19% naar 15%. De reële, voor 20% inflatie gecorrigeerde rente is daardoor fors negatief. Dat is geen troef voor een land als Turkije. Buitenlandse investeerders haken af. Het gevolg: de munt verzwakt verder, (geïmporteerde) inflatie loopt op, de reële beleidsrente wordt verder negatief enz.

Erdogan gooit telkens olie op het vuur door de aanpak van de centrale bank te verdedigen, zo ook vandaag. Het diepterecord van de lira is volgens hem een opportuniteit, het maakt de munt extra concurrentieel t.o.v. de andere en dat is goed voor de economie en de werkgelegenheid. Niets aan de hand, dus, wel integendeel. De CBRT kondigde een rentepauze aan vanaf december, maar Erdogan’s commentaar geeft weinig hoop een echte trendbreuk op korte termijn. We vrezen, samen met de markt, voor meer van hetzelfde. Dat betekent dat er ook voor de lira niet meteen beterschap in zicht is. Het is moeilijk te voorspellen waar de neerwaartse spiraal eindigt. De technische grafieken bieden al even geen houvast meer; we bevinden ons in een soort niemandsland waar steunzones (voor TRY) voorlopig onbestaande zijn. Wel duidelijk is dat je best niet tegen de stroom in roeit. In de tijdspanne van het schrijven van dit bericht sneuvelde immers USD/TRY 12 op overtuigende wijze (12,4) en is de vraag niet of maar wanneer EUR/TRY (13,99) de kaap van 14 rondt.

EUR/TRY

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Reactiefunctie euro minstens tijdelijk gewijzigd

Reactiefunctie euro minstens tijdelijk gewijzigd

PBOC gaat tegen de globale trend in en versoepelt haar beleid

PBOC gaat tegen de globale trend in en versoepelt haar beleid

RBA toont zich optimistisch over het herstel …

RBA toont zich optimistisch over het herstel …

Omikron luidt alarmfase in op Amerikaanse rentemarken

Omikron luidt alarmfase in op Amerikaanse rentemarken
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.