Noorse kroon verzwakt en keert terug naar de kaap van EUR/NOK 10

De markten: kort op de bal

Noorse centrale bank gaat voorlopig minder kronen kopen

Na een sterke prestatie in de tweede jaarhelft sputterde de opmars van de Noorse kroon de voorbije maand. De munt profiteerde aanvankelijk vooral van de onverwachte stijging van de olieprijs. Sinds eind vorige maand topt de olieprijs echter uit. Commentaren van Amerikaans president Biden om eventueel een deel van de strategische oliereserve van het land vrij te geven versterkten de voorbije dagen die beweging. Op die manier wil Biden de olieprijsstijging verder af te remmen. De Noorse centrale bank ging in september van start met een normalisatie van haar beleid en verhoogde de rente met van 0% tot 0.25% . Er wordt een nieuwe stap van 25 bpn verwacht op de vergadering van 16 december. Op zich is die rentesteun positief voor de Noorse munt, al geeft de Norges Bank (NB) aan dat dit proces zeer geleidelijk zal verlopen. In september ging de NB uit van drie bijkomende verhogingen in 2022. De kroon wordt daarmee uiteraard nog geen hoogrentende munt.

Gisteren versnelde de recente correctie van de kroon toen de NB aankondigde dat ze haar reguliere aankopen van kronen in de markt (tot nu NOK 700 mln per dag) voorlopig stopzet. Dit heeft niets te maken met het monetaire beleid. Het waren transacties in het kader van verkopen uit het GPFG (het Noorse reservefonds) waarvan de opbrengsten worden getransfereerd naar de Noorse regering/begroting. Door het betere economische klimaat en hogere directe belastinginkomsten uit de oliesector, heeft de Noorse begroting deze transfers voorlopig niet meer nodig en hoeft de NB dus geen deviezen meer om te zetten naar kronen.

Het gaat hier vooral om een technische maatregel, die in de praktijk door andere stromen deels zal worden gecompenseerd. We verwachten dan ook geen blijvende invloed op de kroon op langere termijn. De ervaring van de voorbije maanden leert dat vooral de olieprijs, meer nog dan het monetaire beleid, de belangrijkste drijfveer is voor de kroon op korte termijn. 

Figuur - EUR/NOK: winstnemingen op de kroon brengen EUR/NOK terug naar de kaap van 10

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Hier gaan we weer

Hier gaan we weer

MNB zet inflatiestrijd met rug tegen de muur voort

MNB zet inflatiestrijd met rug tegen de muur voort

Zweedse kroon terug naar af

Zweedse kroon terug naar af

RBNZ zet in op sneller normalisatieproces

RBNZ zet in op sneller normalisatieproces
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.