Japanse economie krimpt meer dan verwacht

De markten: kort op de bal

Markt verwacht verdere beleidsondersteuning

De economische activiteit in Japan kromp in het derde kwartaal forser dan verwacht. Na het herstel in het tweede kwartaal (+0.4% kw/kw) lag de activiteit in het derde kwartaal opnieuw 0.8% lager op kwartaalbasis. De ingrediënten van het verhaal klinken bekend. Beperkende maatregelen om het coronavirus onder controle te houden remmen consumptie af. Hogere energieprijzen wegen verder op de koopkracht en aanbodbeperkingen zorgen ervoor dat niet alle producten even vlot beschikbaar zijn. Die twee laatste factoren doen ook investeringen en activiteit in de huizensector de das om. De bijdrage van de netto export was nipt positief, maar omdat de import sneller daalde dan de export. Ook niet echt goed nieuws dus. Overheidsuitgaven was één van de weinige componenten die positief bijdroeg tot de groei. Voor het vierde kwartaal wordt een licht algemeen herstel verwacht. Eens te meer wordt in de richting van de overheid/het beleid gekeken. De Bank of Japan heeft al zowat alle middelen uit de kast gehaald. Daarom ligt de druk, ondanks de hoge overheidsschuld, eens te meer bij het fiscale beleid van de nieuwe regering van premier Kishida. Die wil een stevige inspanning doen. Een politiek van fiscale herverdeling moet de private consumptie ondersteunen via rechtstreekse inkomenstransfers, subsidies voor de binnenlandse reissector en hogere lonen in overheidssectoren. Het uitgebreide fiscale pakket wordt mogelijk later deze week al bekend gemaakt.

Zoals meestal had het BBP-rapport een beperkte impact op de markten. De Japanse beurs deed het relatief goed vergeleken met andere regionale markten. De hoop op bijkomende (fiscale en/of monetaire) stimulus is dikwijls/meestal een steun voor risicovolle activa. Een guller fiscaal beleid is in theorie goed voor de munt. Voor de yen blijft dat vooral theorie. JPY laat zich nog steeds vooral leiden door het algemeen risicosentiment en de bredere rentecontext buiten Japan. Vooral de hogere Amerikaanse kortetermijnrentes stuurden USD/JPY richting de technische zone 114.50/115.50 (zie grafiek). Ondanks de lage Amerikaanse reële rente behoudt de dollar het voordeel van de twijfel. Bij een breuk van USD/JPY boven 115.50, komt de top van begin 2017 (118.66) opnieuw op de radar.

De EUR/JPY combinatie toont wel een ander beeld. EUR/JPY daalde de voorbije maand van 133.50 tot 130. Dit vooral een uiting van een zwakke euro. De reële rente in de EMU is zo mogelijk nog lager dan in de VS en de wisselmarkt wacht nog steeds op een duidelijk signaal dat zelfs de ECB de inflatieopstoot eindelijk ernstig neemt. Tot nader bericht blijft de euro neerwaartse gericht. EUR/JPY 128.33/127.93 is de volgende belangrijke zone op de technische grafieken. 

Figuur - Yen blijft vooral speelbal van 'externe factoren'

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Hier gaan we weer

Hier gaan we weer

MNB zet inflatiestrijd met rug tegen de muur voort

MNB zet inflatiestrijd met rug tegen de muur voort

Zweedse kroon terug naar af

Zweedse kroon terug naar af

RBNZ zet in op sneller normalisatieproces

RBNZ zet in op sneller normalisatieproces
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.