EUR/USD valt beneden 1.1495 steun

De markten: kort op de bal

Dollar behoudt het voordeel van de twijfel

Na een nieuwe opwaartse inflatieverrassing in de VS op woensdag sloot dollar de week boven een reeks belangrijke technische referenties. De handelsgewogen index DXY liet de weerstandszone van 94.47/74 achter zich. EUR/USD (slot 1.145) eindigde de week beneden 1.1495/93 (dieptepunt maart en 50% herstel corona low/post-corona top). Het technisch signaal bevestigde het heersend gevoel. De dollar behoudt het voordeel van de twijfel. De euro kan voorlopig geen vuist maken omdat de markt geen duidelijk signaal krijgt vanuit de ECB over hoe Lagarde, Lane en Co de inflatiehandschoen zullen opnemen.

Van de Fed weten we ondertussen dat ze ten minste iets doet. De aankoop van obligaties wordt vanaf nu geleidelijk afgebouwd. Toch is het beslissingsdilemma voor de Fed even groot als voor de ECB. De Amerikaanse inflatie loopt ondertussen op tot 6.2% j/j (headline) en 4.6% j/j (kerninflatie). De marktreactie woensdag onmiddellijk na de cijfers toont dat de markt er van uitgaat dat de Fed niet anders zal kunnen dan ‘iets doen’. De korte rentes stegen. De 2-j rente heeft opnieuw boven 0.5% post gevat. Eens te meer vervlakte de rentecurve. Het beeld achteraan de rentecurve blijft ook in de VS verdeeld en biedt mogelijk een aanwijzing waarom de dollar niet meer profiteert van de hogere rentes. De Amerikaanse reële rente (10-j) geraakt niet weg van het historisch dieptepunt nabij -1.20% terwijl de Amerikaans inflatieverwachtingen verder oplopen richting 3%. De markt vreest dat de Fed onvoldoende krachtdadig zal (kunnen) optreden om de koopkracht van de Amerikaanse munt veilig te stellen. Het consumentenvertrouwen van de Universiteit van Michigan vrijdag zette het dilemma voor de Fed nog eens duidelijk in de schijnwerpers. De vertrouwensindicator viel terug tot het laagste niveau sinds 2011, nota bene juist omdat consumenten vrezen dan hun koopkracht voor langere tijd zal worden aangetast door hogere inflatie. Vraag blijft natuurlijk of die consument optimistischer wordt wanneer de inflatie wordt gecounterd met aanzienlijk hogere rentes.

Later deze week verschuift de aandacht wat betreft de Amerikaanse cijfers van inflatie naar de economische activiteit. Vandaag kijken we uit naar het bedrijfsvertrouwen uit de regio New York. Morgen staan de kleinhandelsverkopen voor oktober op de agenda. We krijgen deze week ook een update over de Amerikaanse huizenmarkt. Vanuit technisch oogpunt is EUR/USD 1.1290 (62% retracement post corona) het volgende ijkpunt. Het technisch beeld blijft in het voordeel van de Amerikaanse munt, maar eventuele verdere winsten zullen waarschijnlijk zeer geleidelijk verlopen.

Figuur - EUR/USD: technisch beeld blijft neerwaarts gericht

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Hier gaan we weer

Hier gaan we weer

MNB zet inflatiestrijd met rug tegen de muur voort

MNB zet inflatiestrijd met rug tegen de muur voort

Zweedse kroon terug naar af

Zweedse kroon terug naar af

RBNZ zet in op sneller normalisatieproces

RBNZ zet in op sneller normalisatieproces
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.