Moet er nog Tsjechische inflatie zijn?

De markten: kort op de bal

Prijzen stijgen aan snelste tempo sinds 2008

De Tsjechische inflatie kampeert sinds oktober boven 5% en flirt zelfs met 6% (5,8% j/j). Dat is een stevige opsprong van de 4,9% een maand eerder. Vooral brandstoffen (5,7% m/m), transport (2,4% m/m) en kledij & schoeisel (3,8%) stuwden het cijfer richting niveaus niet meer gezien sinds 2008. Inflatie is al langer een kopzorg van de Tsjechische centrale bank (CNB). In haar meest recente voorspellingen (november) gaat ze ervan uit dat inflatie nog verder oploopt, mogelijk tot 7% op het einde van 2022kw1. De CNB wil vermijden dat die aanhoudend hoge inflatie zich structureel verankert in het verwachtingspatroon van de financiële markten, ondernemers en consumenten. En het is haar menens: van de voorzichtige 25 bpn renteverhogingen in juni en augustus ging ze naar het driedubbele in september tot een historische 125 bpn (!) afgelopen week. De beleidsrente bedraagt vandaag 2,75%. Ze verwacht de piek tussen 3,25-3,5% in het eerste kwartaal van 2022. Van die agressieve aanpak hoopt ze dat het de inflatie begin 2023 terug richting de 2%-doelstelling (+/- 1 ppt afwijking) brengt.

De Tsjechische geldmarkt denkt dat de CNB nog doortastender zal optreden. Ze verdisconteert een piek in de beleidsrente van ongeveer 4%. Daar komt na de inflatiecijfers van vandaag niet veel bij. Dat is ergens logisch omdat ze al best agressief gepositioneerd staat in vergelijking met wat de CNB vooropstelt. Toch durven we op dit moment niet zeggen dat de markt té ver vooroploopt. Het zou namelijk niet de eerste keer zijn dat de CNB vriend en vijand verrast in haar queeste naar prijsstabiliteit. De Tsjechische kroon maakt aanstalten tot versteviging maar raakt voorlopig niet voorbij de EUR/CZK 25,2-steunzone. De ontkoppeling van de wissel- met de rentemarkt is al enige tijd opvallend. Vreest de markt voor de effecten van de indrukwekkende renteverhogingen op de economische groei of eist ze een nog hogere (reële) rente?

EUR/CZK

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Hier gaan we weer

Hier gaan we weer

MNB zet inflatiestrijd met rug tegen de muur voort

MNB zet inflatiestrijd met rug tegen de muur voort

Zweedse kroon terug naar af

Zweedse kroon terug naar af

RBNZ zet in op sneller normalisatieproces

RBNZ zet in op sneller normalisatieproces
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.