Chinese inflatie zet zenuwen op scherp

De markten: kort op de bal

Dilemma voor centrale banken blootgelegd

Zowel consumenten- als producenteninflatie in China versnelden afgelopen maand. CPI verdubbelde van 0,7% j/j tot 1,5% (0,7% m/m), iets meer dan de 1,4% verwacht en het hoogste niveau sinds september vorig jaar. Vooral huisvesting (7%) en recreatie & onderwijs (2,9%) voedden de prijsstijgingen. De voedselprijzen daalden ook minder snel in vergelijking met september (-2,4% komende van -5,2%). Inflatie exclusief de voedingssector steeg met 2,4% en dat is onder meer een uiting van de aanhoudende prijsstijging aan de fabriekspoort die aan de eindconsument wordt doorgerekend. Producenteninflatie in oktober schoot maar liefst 13,5% hoger onder impuls van de energiecrunch en bredere grondstoffenhausse. Het is al van 1995 geleden voor vergelijkbare cijfers.

De Chinese yuan blijft voorlopig uiterst kalm. USD/CNY handelt in de buurt van 6,4. Dit geldt als de onderkant van de nauwe zijwaartse 6,4/6,5-handelsband die het overgrote deel van 2021 domineert. De oplopende prijsontwikkelingen zetten wel de zenuwen op de Aziatische beurzen op scherp. China bengelt achteraan het peloton (-1%). De economische groei in het land vertraagt en kampt met diverse risico’s, komende onder andere van de vastgoedsector en het gerantsoeneerd aanbod van energie. Het monetair beleid kan in theorie nog wel een steentje aan de groei bijdragen maar hoeveel ruimte heeft de centrale bank écht zonder inflatie verder aan te vuren? De vraag beperkt zich overigens niet alleen tot China. Europa, het VK en de VS zitten nagenoeg in hetzelfde schuitje. Alleen draait het debat daar rond de start van de beleidsnormalisatie (i.p.v. een verdere versoepeling) tegen de achtergrond van een vertragende economie en hoge prijsdruk. Hou in dit verband zeker de meest recente inflatie-update (oktober) voor de VS later vandaag in het oog.

USD/CNY: yuan in schril contrast met beurzen

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Hier gaan we weer

Hier gaan we weer

MNB zet inflatiestrijd met rug tegen de muur voort

MNB zet inflatiestrijd met rug tegen de muur voort

Zweedse kroon terug naar af

Zweedse kroon terug naar af

RBNZ zet in op sneller normalisatieproces

RBNZ zet in op sneller normalisatieproces
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.