Bank of Canada houdt koers

De markten: kort op de bal

Loonie had op net iets meer gehoopt 

De Bank of Canada (BOC) hield gisteren een beleidsvergadering. Ze beschikte daarbij over een uitgebreid rapport met nieuwe vooruitzichten; altijd een goed ankerpunt om een eventuele bijsturing van het beleid wereldkundig te maken. Ze maakte er deze keer geen gebruik van. De BoC liep al voorop in het proces richting beleidsnormalisatie en vond het nu ongepast om dat proces echt te versnellen. De beleidsrente blijft zoals verwacht onveranderd op 0.25%. De obligatieaankopen worden wel verder afgebouwd van C$ 3 mld per week tot C$ 2 mld. Dit kan omwille van de verbeterde economische context, maar die stap was door de markt verwacht. 

De BoC blijft optimistisch over de groei, al wordt het algemene groeicijfer voor dit jaar lichtjes bijgesteld tot 6.0% (van 6.5%) door de iets minder uitbundige start in de eerste jaarhelft omwille van de corona-opstoot. Het herstel versnelt naar verwachting wel in de tweede jaarhelft en de groeicijfers voor 2022 (4.6% van 3.7%) en 2023 (3.3% van 3.2%) blijven goed. De BoC verwacht dat de inflatie dit jaar boven de 3% blijft, en dus ook boven de 1-3% doelzone van de bank. Toch ziet ook de BoC in eerste instantie vooral tijdelijke factoren aan de grondslag van die inflatie-opstoot. De inflatie keert naar verwachting volgend jaar terug richting 2%. Het zal tot de tweede helft van volgend jaar duren voor de capaciteit in de economie dusdanig wordt benut dat die inflatie blijvend op koers helpt te houden. Voorzitter Mecklem benadrukte in dit verband dat de economie, ondanks recent goede arbeidsmarktdata, nog steeds 500 000 jobs moet terugwinnen. Dit is ook de basis om de richtlijn over een mogelijk eerste renteverhoging te behouden op de tweede jaarhelft van 2022.  

De boodschap van de BoC over de economie blijft positief, maar is voorlopig geen reden om een eventuele normalisatie te versnellen. De analyse/richtlijn van de BoC was door de markt verdisconteerd. Wie op iets meer had gehoopt, bleef teleurgesteld achter. Dat bleek uit de reactie van de Canadese dollar. USD/CAD daalde even richting 1.2440 in de aanloop naar de beslissing maar de loonie verzwakte snel terug boven 1.25 na de aankondiging. Naast binnenlandse factoren woog recent ook de sterkere dollar en de twijfel over de globale reflatietrade op de Canadese munt. De hoge olieprijs was dan weer nauwelijks een hulp voor de loonie. Op termijn blijven we, op basis van de relatief orthodoxe aanpak van de BoC, eerder positief over de Canadese munt. Technisch is de stijgende trend van de Canadese dollar tegen zijn Amerikaanse dollar aan een adempauze toe (zie trendkanaal). USD/CAD 1.2640 vormt een eerste belangrijke weerstand voor de USD/CAD combinatie. Een terugkeer boven 1.30 ondermijnt het beeld voor de Canadese dollar. Dat is niet ons voorkeurkeurscenario. Een daling beneden USD/CAD 1.227 zou een eerste indicatie zijn dat de ‘druk’ op de Canadese dollar afneemt. 

Figuur - USD/CAD: voorlopig geen bijkomende steun van de BoC voor de loonie 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.