Riksbank zet monetaire kraan (iets) verder open

Marktrapport

Vanmorgen hield de Zweedse Riksbank (RB) zoals verwacht de beleidsrente onveranderd op 0%. Ze denkt dat die daar ook de komende jaren zal blijven (horizon 2023). De bank vermeldt nog steeds dat de rente eventueel opnieuw negatief kan worden als dat nodig zou zijn haar geloofwaardigheid inzake de 2%-inflatiedoelstelling te versterken. Algemeen wordt echter aangenomen dat de bank het experiment van negatieve beleidsrentes (van maart 2015 tot december 2019) achter zich liet. Zoals de meeste andere centrale banken heeft ook de Riksbank een speciaal programma om soepele kredietverlening naar de economie te ondersteunen en koopt ze activa (vooral obligaties) op. Wat dat aankoopprogramma betreft was er vandaag wel een kleine verrassing. De bank verhoogde de enveloppe van SEK 500 mld tot SEK 700 mld met een verlengde duur van midden tot eind 2021. Die verhoging was op zich (nog) niet echt nodig. Er was nog meer dan voldoende ruimte onder de bestaande enveloppe. De RB wilde haar engagement in de verf zetten dat ze de economie voldoende lang wil steunen. In het licht van de recente opstoot van de pandemie gaat de bank de aankopen in Q1 2021 ook versnellen. Opvallend, de RB vermeldt expliciet dat ook Green Bonds deel uitmaken van het programma. Wat de aankoop van bedrijfsobligaties betreft, komt enkel papier in aanmerking van bedrijven die voldoen aan internationale normen inzake duurzaamheid.

Vergeleken met het beleidsrapport van september ziet de RB een lagere groei dit (-4.0% van -3.6%) en volgend jaar (2.6% van 3.7%). Voor 2022 wordt wel een krachtig herstel verwacht (5%). De inflatie wordt over heel de beleidshorizon beneden 2% verwacht.

Even naar de Zweedse kroon. Die munt viel in maart zowat in een zwart gat toen de algemene marktliquiditeit volledig opdroogde, met zware gevolgen voor zowat alle kleinere munten. De kroon liep echter voorop in het herstel zodra de situatie op de markten normaliseerde en noteert nu zelfs sterker tegen de euro dan begin dit jaar. Dit heeft in belangrijke mate te maken met sterke onderliggende fundamenten. De terugval in de activiteit in Zweden is minder scherp dan in veel andere landen. Gezonde openbare financiën maken dat het land de economie fiscaal kan ondersteunen zonder haar budgettaire positie op lange termijn te compromitteren. Even ter illustratie, het begrotingstekort voor dit en volgend jaar wordt geschat op respectievelijk 4.4% en 3.6%, waardoor de overheidsschuld ‘oploopt’ tot 42% van het bbp! Er zijn landen die met slechtere kaarten spelen. De Riksbank neemt akte van de versteviging van de kroon en geeft aan dat de munt nu stilaan in de buurt komt van een fundamentele evenwichtswaarde. De sterkere munt kan ook wegen op de inflatie. Toch is de RB nu over de kroon veel neutraler dan in het verleden, toen het belang van een zwakke munt voor de inflatiedoestelling sterk in de verf werd gezet.

De kroon verzwakt vanmorgen lichtjes op de sneller dan verwachte verhoging van het opkoopprogramma. Toch verwachten we niet onmiddellijk een trendommekeer. We houden de signalen vanuit de RB ter zake in het oog, maar we denken niet dat de kroon aan het huidige niveau terug fors gewicht krijgt in de beleidsmatrix van de Riksbank. Een context van herstel en normalisatie is in principe positief voor een kleine munt met goede referenties. De stijging kan wel vertragen. EUR/SEK bevindt zich ondertussen kortbij een belangrijke steunzone in de buurt van 10.10 (zie grafiek). Een breuk beneden dit niveau zou technisch relevant zijn en de weg openen richting 9.50. 

Figuur -EUR/SEK: kroon ‘nadert’ psychologische kaap van 10

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

Europese curvecontrole blijft een verre droom

Europese curvecontrole blijft een verre droom
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.