Payrolls geven USD en rentes vleugels

De enige constante is verandering. Dat geldt zeker in een marktomgeving. Toch durven we het Amerikaanse arbeidsmarktrapport het label “constanten” toe te schrijven. De payrolls van vorige week vrijdag openen november, zoals de afgelopen jaren wel vaker het geval was, met een positieve noot. Het ontbreekt menig marktcommentator stilaan aan adjectieven om de puike maandelijkse prestaties van de Amerikaanse arbeidsmarkt te omschrijven. Voor oktober houden we het daarom op een droog maar veelzeggende “bijzonder sterk”.

In oktober kwamen er maar liefst 250 000 nieuws jobs bij in de VS. Dat is een pak meer dan verwacht (200 000) en ver boven het meerjarig gemiddelde van 200 000. De eerlijkheid gebiedt ons wel te zeggen dat het vertrekpunt eerder laag lag. De jobcreatie in september kende een neerwaartse herziening tot slechts 118 000, een neveneffect van het orkaanseizoen. De werkloosheid bleef stabiel op 3.7% maar gaat gepaard met een stijgende participatiegraad (van 62.7% tot 62.9%). Toetreders op de arbeidsmarkt worden m.a.w. meteen aan het werk gezet. Steeds meer Amerikanen voelen zich mogelijk aangetrokken door de opwaartse loondruk. In oktober stegen de lonen 3.1% j/j, een nieuwe cyclische top (na de 2.9% in augustus). Toch een kleine, statistische kanttekening. Het sterke jaarcijfer is voornamelijk te wijten aan de povere loongroei in oktober 2017, want maand-op-maand dikten de lonen in oktober 2018 0.2% aan. Maar vergis u niet, de Amerikaanse loongroei zit wel degelijk in de lift.

Het prima arbeidsmarktrapport is naast het ISM-bedrijfsvertrouwen (later vandaag) de laatste belangrijke input voor de Fed, die donderdag haar voorlaatste beleidsvergadering van 2018 houdt. De markt schaarde zich tot voor kort eerder schoorvoetend achter (de rente-intenties van) de Fed. Maar sinds september stuurden beleggers onder meer de 2j.-rente richting nieuwe cyclische toppen. De payrolls houden de centrale bank ook donderdag allicht op het vooropgestelde pad van renteverhogingen. Dat laatste heeft de markt goed begrepen. Ze schat de kans op een Kerstmis-renteverhoging sinds de data in op een goede 75%, komende van 71%. Nadat ze recent als gevolg van de algemene (Amerikaanse) risico-aversie terug wat afbrokkelde, tikte de Amerikaanse 2j.-rente de cyclische piek rond 2.91% vrijdag opnieuw even aan. Ze sloot daar uiteindelijk net onder.

Op de wisselmarkt profiteerde ‘king dollar’ van die extra renstesteun. Het rapport stuitte vrijdag het herstel van EUR/USD. Het paar was sinds vorige week donderdag bezig aan een (technische) remonte na een test van de 2018-low (1.1301). Het plotse einde van het euroherstel kende een tweede versnelling na berichten dat de ECB een hernieuwing van lang(er)lopende, goedkope financiering (‘TLTRO’s’ in het vakjargon) overweegt. Of hoe beide zijden van de Atlantische Oceaan economisch en monetair divergeren… Momenteel trappelt EUR/USD wat ter plaatse in de onderste helft van de 1.13/16-handelsband. Daar zitten allicht de tussentijdse verkiezingen in de VS voor iets tussen. Die vinden morgen plaats en weerhouden investeerders mogelijk van directionele positionering. Polls suggereren een Democratische overwinning in het Huis, maar staar u daar vooral niet blind op. Net als de markt, wachten ook wij liever de werkelijke resultaten af. 

Figuur - EUR/USD: king dollar geniet van extra rentesteun na de payrolls

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

2021: een déjà vu van 2013?

2021: een déjà vu van 2013?

Amerikaanse jobstijding: this time is different

Amerikaanse jobstijding: this time is different
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.