1717216219
1717216219

Europa kruipt uit het dal, met Duits blok aan het been

Marktrapport

"Duitsland heeft gewoon nood aan een stevige kop koffie.” Aan het woord was Duits minister van Financiën Lindner op het jaarlijkse World Economic Forum in Davos ongeveer een maand geleden. Zijn antwoord volgde na insinuaties dat onze oosterburen de zwakke schakel zijn in Europa. Eerder vermoeid dan ziek aldus Lindner. Na de economische update van de overheid gisteren en PMI-vertrouwensindicatoren vanochtend volstaat die ene kop koffie niet langer. Maak er maar enkele espresso’s van. Met schnaps.

Na licht negatieve groei over kalenderjaar 2023 kwam Duits minister van economie Habeck gisteren gelaten met een nieuwe prognose voor 2024: amper 0.2% waar tot voor kort nog 1.3% in de boeken stond. De voor Duitsland cruciale industrie is de boosdoener. De globale terugval in de maakindustrie, inflatie, het wegvallen van (goedkope) Russische energie en beperkte fiscale steun liggen aan de basis. De Duitse PMI voor die verwerkende nijverheid zonk in februari dieper in het rood: van 45.5 tot 42.3 (tov 46 consensus). Niveaus beneden 50 duiden op krimpende activiteit. De Duitse terugval was alleen verantwoordelijk voor een daling van de PMI in dezelfde sector op Europees vlak (46.1 van 46.6). Met uitzondering van een zeer zwak Duitsland en terugvallende output in Frankrijk laat de rest van de eurozone voor het eerst groei optekenen in de slabakkende exportgerichte sector.

Ook in de binnenlandse diensteneconomie hinkt Duitsland – in mindere mate – achterop. De PMI herstelde voor die sector van 47.7 tot 48.2. Op Europees niveau staat voor het eerst sinds juli van vorig jaar een “5” vooraan. De PMI steeg van 48.4 tot 50 (stabilisatie ipv contractie). Een sterkere toeristische sector helpt het verschil tussen de vermoeide/zieke man en de rest van Europa te verklaren. De allesomvattende Europese PMI steeg van 47.9 tot 48.9 (tov 48.4 consensus), het beste cijfer sinds juni 2023.

Details zijn hoopgevend. Bedrijven zijn voor een vijfde opeenvolgende maand optimistischer voor de volgende 12 maanden en zien de toekomst sinds april niet meer zó rooskleurig in. Getuige van dat optimisme is een toename van de tewerkstelling in de dienstensector aan het snelste tempo in 8 maanden. Het aantal nieuwe orders in die sector valt nauwelijks nog terug. Prijsdruk in de belangrijkste deel-economie versnelt voor een vierde maand op rij. Hoewel verwaarloosbaar ten opzichte van de piekniveaus bereikt tijdens en na de pandemie, stijgt prijsdruk opnieuw stevig boven de historische gemiddeldes uit. Lonen spelen hier de voornaamste rol.

Europese rentes sprongen aanvankelijk enkele basispunten hoger na de PMI’s. Ze zetten nieuwe jaartoppen over de volledige curve (EU 2j swap 3.25%; 10j swap 2.83%). De euro deed even een gooi naar EUR/USD 1.09, maar neemt voorlopig vrede met 1.0850. De cijfers bevestigen dat de handen van de ECB nog enkele maanden gebonden zijn in de inflatiestrijd, terwijl groei langzaam uit het dal kruipt. Na de recente correctie zijn ze echter nog niet van die aard om de huidige marktverwachtingen (eerste renteknip in juni) al verder op te schuiven in de richting van ons voorkeursscenario (juli).

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

 

EUR/USD doet gooi naar 1.09 na sterkere PMI’s

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

EMU PMI’s wijzen op groei- en inflatieversnelling

EMU PMI’s wijzen op groei- en inflatieversnelling

Pond gaat plat op de buik

Pond gaat plat op de buik

Geen monetaire brexit

Geen monetaire brexit

Bank of England steekt hand in eigen boezem

Bank of England steekt hand in eigen boezem