25521916
25521916

CZK blijft zonder rugdekking achter

Marktrapport

De Tsjechische centrale bank (CNB) schakelde gisteren na haar openingsrenteverlaging met 25 basispunten in december meteen op naar een vervolgrenteknip met 50 bpn (tot 6.25%). De stemming was nagenoeg unaniem, al stemde één CNB-lid voor 75 bpn. De toon voor de volgende vergaderingen is gezet.

De CNB is een pak pessimistischer over de Tsjechische groei in vergelijking met november. Ze verwacht een BBP-toename van amper 0.6% dit jaar (tov 1.2%) een herstel van 2.4% in 2025 (tov 2.8%). Haar zelfzekere houding in de inflatiestrijd biedt de CNB mogelijkheden om aan de tanende groei tegemoet te komen met een minder restrictief monetair beleid. Aan haar inflatieprognoses schaafde de CNB amper (2.6% dit jaar en 2% volgend jaar). Eén van de redenen is een fors lager marktrentepad voor Tsjechische geldmarktrentes (input voor de voorspellingen). De markt kijkt nu in de richting van 3% eind dit jaar en een landingszone net boven 2.5% eind 2025 in plaats van net geen 3.5% in november. CNB-voorzitter Michl klonk tijdens de persconferentie voorzichtiger en heeft (iets meer dan) 3% voorlopig in gedachten als eindstation. De CNB maakt zich opvallend weinig zorgen over de verzwakking van de Tsjechische kroon. In een verder verleden is dat wel anders geweest als de marsrichting van de kroon haaks stond op het beoogde monetaire beleid; inclusief FX-interventies. EUR/CZK steeg gisteren van 24.90 tot 25.25, de zwakste CZK-koers sinds mei 2022. Vanuit technisch oogpunt sneuvelden het 38% herstel op de EUR/CZK-daling tussen 2020 en 2023 (25.04) en het 200d voortschrijdende gemiddelde (25.10). In haar nieuwe beleidsrapport houdt de CNB rekening met een EUR/CZK-koers die snel terugvalt beneden 25 en gemiddeld aan 24.60 handelt dit jaar (onveranderd tov november) en 24.30 volgend jaar (vs 24.10). De munt is op vandaag letterlijk en figuurlijk de zwakste schakel in het verhaal van de centrale bank. Als de CNB het ingeslagen pad voortzet (renteverlagingen met 50 bpn), dreigt CZK rugdekking te verliezen in een zwakke groeicontext. Zeker als de grote centrale banken (Fed, ECB) de markthoop op een snel en agressief rentepad lager niet inlossen.

Complete metamorfose van NBP

De Poolse centrale bank (NBP) hield de beleidsrente op woensdag onveranderd op 5.75%. Op de persconferentie van gisteren brak NBP-voorzitter Glapinski een lans voor een stabiel rentepad tot eind dit jaar! Daarmee is de metamorfose van de Poolse centrale bank van loyale, groei-ondersteunende, bondgenoot van de vorige PiS-regering voor de verkiezingen naar anti-inflatoire luis in de pels van de nieuwe pro-Europese regering volmaakt. Positieve reële rentes zijn voor de NBP niet langer schadelijk voor de groei, maar hebben eerder een afkoelend effect. Tot vorige maand schoof Glapinski de nieuwe groei- en inflatievoorspellingen in maart nog naar voren als volgend referentiepunt voor het beleidsrentepad. De centrale bank verwacht dat Poolse inflatie tijdelijk de 2.5%-inflatiedoelstelling zal halen in maart, maar daarmee is Hydra nog niet verslagen. Voor de tweede jaarhelft variëren de prognoses van 3% (in geval van een verlenging van alle fiscale maatregelen zoals tijdelijk schrappen van btw-tarieven voor voedsel of het plafonneren van energieprijzen) tot 8%. De Poolse zloty doet het een pak beter dan CZK. EUR/PLN testte gisteren nog maar eens 4.30-steun, de sterkste PLN-koersen sinds begin 2020.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

 

EUR/CZK: kroon onderuit na beleidsbeslissing CNB

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Wat met bevroren Russische FX-reserves?

Wat met bevroren Russische FX-reserves?

Europa kruipt uit het dal, met Duits blok aan het been

Europa kruipt uit het dal, met Duits blok aan het been

Niet eerlijk?!

Niet eerlijk?!

Riksbank op weg naar de eerste renteknip?

Riksbank op weg naar de eerste renteknip?