vlagecFed
vlagecFed

Powell begraaft begrip ‘tijdelijke inflatie’

Marktrapport

Gisteren verscheen Fed-voorzitter Powell in een hoorzitting voor de Senaat. Hij gaf tekst en uitleg bij de beleidsaanpak. De vooraf gepubliceerde tekst suggereerde maandag dat het een ‘verplicht’ nummertje zou worden met weinig nieuws. De markt verrassen behoort niet meer tot de standaardtoolkit van centrale bankiers. Gisteren was het nog eens anders.

Vooreest leverde Powell onverwacht zijn prominent lidmaatschap van ‘Team Temporary’ in. De inflatie zal volgend jaar waarschijnlijk wel vertragen. Toch moest Powell deemoedig toegeven dat de Fed, samen met veel anderen, de inflatiedynamiek onderschatte. Die is forser, grijpt breder om zich heen en zal waarschijnlijk langer dan verwacht aanhouden. Inflatie wordt naast een monetair-economisch probleem ook een belangrijk maatschappelijk en politiek topic. Het is dus niet toevallig dat de Fed-voorzitter zijn bocht nam in het politieke hart van de VS. Hoe dan ook, het etiket ‘tijdelijk’ dekt de lading niet meer en mag begraven worden. Inflatie krijgt vergeleken met groei of het nastreven van maximale tewerkstelling vanaf nu relatief meer gewicht in de beleidsinschatting van de Fed. Zelfs de onzekerheid over de impact van de nieuwe Omikronvariant voor de groei weerhield Powell niet om zijn bocht nu al te nemen. Powell draaide de risico’s in zekere zin zelfs om. Het intomen van de inflatie is nodig om een evenwichtig herstel van de arbeidsmarkt te verzekeren. Wat betekent dit concreet?

Op de vergadering van 15 december onderzoekt de Fed een versnelde afbouw van de obligatieaankopen. Sinds vorige maand bouwt de Fed die aankopen van $120 mld af met 15 mld/maand. Ze stoppen dan aan het einde van kw 2 2022. Dat kan enkele maanden vroeger (eind kw 1?). Zodra de obligatieaankopen aflopen, kan de Fed het echte anti-inflatiewapen inzetten: hogere beleidsrentes. Een scenario waarbij de Fed de rente vanaf kw2 telkens met (minstens?) 25 bpn verhoogt, wordt echt realistisch. Vorige week verdisconteerde de markt dit scenario al, maar het nieuws over de Omikronvariant bekoelde het ‘enthousiasme’.
De marktreactie komt zeer bekend over. De Amerikaanse rentecurve vervlakte opnieuw. De korte rentes stegen fors (2-j +8 bpn). Tegelijk toonden de lange rentes ondanks de al zeer lage niveaus weinig beweging. De markt gaat uit van een korte verstrakkingscyclus omwille van de risico’s voor groei. De reële rentes daalden ook opnieuw. Een vlakkere curve met hogere korte rentes is in principe goed nieuws voor de dollar. EUR/USD viel tijdelijk terug van 1.1375 tot in de buurt van 1.125, maar sloot uiteindelijk nog met een positief dagsaldo (1.134). Een beetje ontgoochelend voor de ‘USD-bulls’. Mogelijk temperde het idee van een korte rentecyclus en de lagere reële rente het USD-enthousiasme. Tegelijk nam de voorbije dagen ook de druk op de euro al iets af. ‘Euro-supporters’ spelen mogelijk met het idee dat Lagarde, Lane en co zich stilaan zeer éénzaam, zo niet, ongemakkelijk, moeten voelen in ‘Team Temporary’. Is hier ook een 180-graden bocht op komst? Het zou niet onlogisch zijn, al was het maar gezien de record EMU-inflatie van 4.9% van gisteren. Toch blijven we hier tot nader bericht lid van team ‘ongelovige Thomas’: eerst zien en dan geloven. Vanuit technisch oogpunt evolueert EUR/USD in een kortetermijn consolidatiepatroon tussen 1.1186 en 1.1525. Pas bij een herstel boven dat laatste niveau klaart de hemel voor de euro echt op.

EUR/USD: dollar profiteert maar matig van Fed U-bocht

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Opties open houden kan helpen …

Opties open houden kan helpen …

Bank of England snelt ter hulp

Bank of England snelt ter hulp

Japanse centrale bank houdt het been stijf

Japanse centrale bank houdt het been stijf

Een tussentijdse balans

Een tussentijdse balans