vlagecBOE
vlagecBOE

Cable (CBP/USD) op laagste niveau sinds 1985!!

Marktrapport

Deze week was er de maandelijkse data-update in het VK. Normaal stond gisteren ook een vergadering van de Bank of England (BoE) gepland, maar die is uitgesteld naar volgende week omwille van de rouwperiode na het overlijden van Queen Elisabeth II. Voorzitter Bailey en Co kunnen alles dus nog even laten bezinken. Zoals andere collega’s bevindt de BoE zich in een weinig benijdenswaardige positie.

Eerst de data. De arbeidsmarkt houdt op het eerste gezicht goed stand. Zo daalde de werkloosheidsgraad van 3.8% tot 3.6%. Goed nieuws? De daling was vooral te wijten aan mensen die arbeidsmarkt verlaten (inactiviteitsgraad neemt toe). De groei in de tewerkstelling vertraagde forser dan verwacht. De lonen stegen wel weer meer dan verwacht (5.5%). Niet evident om als centrale bank een éénduidige conclusie te trekken. (Algemene) inflatie ‘daalde’ lichtjes tot 9.9% in augustus. Dat kwam vooral op conto van lagere brandstofprijzen. De kerninflatie liep wel op tot 6.3% J/J. Onder meer de prijzen voor diensten, maar ook voor voeding, blijven stijgen. Een driemaandelijkse bevraging door de BoE toonde dan weer dat de Britten hun inflatieverwachtingen voor het komende jaar nog maar eens opwaarts bijstelden. Nog een ietwat pijnlijk detail. De enquête vraagt de Britten ook hoe tevreden ze zijn over de manier waarop de BoE de inflatie onder controle probeert de krijgen. Als vertrouwen ‘de belangrijkste asset’ is van een centrale bank, moet de BoE zich stillaan zorgen maken. Meer Britten hebben eerder geen vertrouwen dan wel in de BoE-aanpak. De indicator bevindt zich op het laagste niveau ooit! Juist nu! Of het vertrouwen van die ‘gemiddelde’ Brit hoger zou zijn als hij de kost van zijn (vaak variabele) hypotheek verder zou zien stijgen is natuurlijk een ander paar mouwen. Eerder deze week bleef de marktreactie op de data beperkt. De kleinhandelsverkopen vanmorgen zetten de markt wel in beweging. De verkopen waren veel zwakker dan verwacht (-1.6% M/M en -5.4% J/J)! De hap die inflatie uit het beschikbaar inkomen haalt, weegt op zowat alle bestedingscategorieën.

In eerste een reactie dalen de Britse (korte) rentes lichtjes. Hiermee blijven ze wel achter op de recent fors opwaartse trend in de VS en in de EMU. Bij de Fed en de ECB is inflatiebestrijding tot nader bericht prioriteit. Ook de BoE zegt natuurlijk alles in het werk te stellen om de prijsstijgingen het hoofd te bieden. Toch was minstens een deel van de BoE-leden in het verleden geneigd om naast inflatie ook groei een aanzienlijk gewicht te geven in de beleidsafweging. De BoE gaf eerder aan dat ze denkt/hoopt dat fors lagere groei op relatief korte termijn de inflatie helpt afkoelen.

Daarnaast moet de BoE een monetair waardeoordeel uitspreken over de maatregelen van de nieuwe regering om de energiefactor van de Britten te temperen. Hierdoor komt de inflatiepiek de volgende maanden veel lager te liggen dan aanvankelijk gevreesd. Anderzijds betekent de fiscale injectie een forse ondersteuning van de vraag wat vooral de kerninflatie langer hoog kan houden. Het zou geen argument mogen zijn voor een onafhankelijke centrale bank, maar kan/zal de BoE de groei-ondersteunende politiek van premier Liz Truss tegenwerken als die al liet blijken dat ze niet echt grote fan is van de BoE-aanpak? De markt gaat er vanuit de BoE in tegenstelling tot de ECB en de Fed, de weg van de geleidelijkheid gaat volgen en de rente volgende week met 50 bpn en niet met 75 bpn zal verhogen. Die mogelijk minder forse aanpak geeft vanmorgen het pond een (technische) genadeslag. EUR/GBP breekt boven de technische zone van 0.8721/31. De zone 0.8866 (vorige neklijn) is de volgende referentie op de grafieken. Tegenover de dollar duikt de Britse munt (Cable 1.137) ondertussen beneden 1.14, het laagste niveau sinds 1985!

Cable (GBP/USD) op weg naar ‘historisch’ dieptepunt?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Euro is politiek kwetsbaar

Euro is politiek kwetsbaar

EUR/GBP danst op een slappe koord

EUR/GBP danst op een slappe koord

Terugkeer van Europese politieke risicopremie

Terugkeer van Europese politieke risicopremie

ECB: gestart, maar wat nu?

ECB: gestart, maar wat nu?