Risico’s rond Chinees herstel nemen toe

Marktrapport

De Chinese bbp-groeicijfers voor het tweede kwartaal waren slechter dan verwacht (-2,6% kwartaal-op-kwartaal, seizoensgezuiverd), waardoor het nu zeer onwaarschijnlijk is dat de officiële groeidoelstelling van 5,5% voor 2022 gehaald zal worden. De daling was dan wel groter dan verwacht toch was het geen echt grote verrassing, gezien de strenge lockdowns die gedurende een groot deel van maart, april en mei waren opgelegd, met name in Shanghai en Beijing. Voor de tweede helft van het jaar wordt een krachtig herstel van de groei verwacht. De ergste Covid-maatregelen zijn opgeheven zijn en de economische activiteit trok in juni opnieuw aan. Verschillende risico’s doen de kans op een minder krachtige opleving evenwel toenemen, waardoor ook het Chinese herstel op iets langere termijn op losse schroeven komt te staan.

Ten eerste zijn de risico’s op Covid-uitbraken niet verdwenen: de verspreiding van enkele omikron-subvarianten heeft geleid tot nieuwe massale testrondes en zelfs tot gedeeltelijke lockdowns in sommige kleinere steden. Het totale aantal gevallen is nog steeds veel lager dan in maart en april, maar aangezien de regering geen aanwijzing geeft dat ze zal afwijken van haar strikte ‘zero Covid’-beleid, neemt de vrees voor verdere wijdverspreide lockdowns toe. Dat de Covid-zorgen ver van verdwenen zijn, blijkt bovendien uit de daling van de verkeerscongestiecijfers (een proxy voor mobiliteit) de afgelopen twee weken.

Ten tweede zijn er tekenen die erop wijzen dat de problemen in de vastgoedsector mogelijk verergeren of zelfs overslaan naar andere sectoren van de economie. Er is met name een "hypotheekboycot" aan de gang, waarbij een groeiend aantal huizenkopers de betaling heeft stopgezet of dreigt te stoppen van hypotheken voor vastgoed waarvan de ontwikkeling is stilgevallen als gevolg van financieringsproblemen bij projectontwikkelaars. De boycot zal de reeds in moeilijkheden verkerende projectontwikkelaars bijkomend onder druk zetten en zo mogelijks het vertrouwen in de sector verder aantasten waardoor de neerwaartse druk op de huizenprijzen kan toenemen. Hoewel het aandeel van hypotheken die het risico lopen niet meer te worden afgelost naar verluidt nog steeds klein is, onderstreept de boycot wel de kwetsbaarheid van de bankensector voor een terugval in de vastgoedsector.

Indien de regering zou ingrijpen om huizenkopers te verzekeren dat hun vastgoedontwikkeling zal worden voltooid, zal ze dit waarschijnlijk via de lokale overheden doen, wat ons bij het derde risico voor het herstel brengt. De lokale overheden hebben een hoge schuldenlast en hun afhankelijkheid van de verkoop van grond als bron van inkomsten is onder druk komen te staan door de spanning op de vastgoedmarkt. Bovendien blijkt uit recente berichten dat de Local Government Financing Vehicles (LGFV) moeite hebben om geld te lenen via banken en institutionele beleggers. Ze moeten zich in toenemende mate tot particuliere beleggers wenden om, tegen hogere rentetarieven, aan geld te komen. Als de schuld van lokale overheden in twijfel wordt getrokken, zal dat niet alleen wegen op het vermogen van de overheid om de groei te ondersteunen, maar kan het ook leiden tot bredere onrust in het Chinese financiële systeem. Dit alles betekent dat wij dit jaar nog steeds een herstel verwachten, maar dat de risico's duidelijk toenemen.

Chinees bbp, kw/kw in %, seizoensgezuiverd

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

VS schuldakkoord: over tot de orde van de dag?

VS schuldakkoord: over tot de orde van de dag?

Britse rentes kiezen de vlucht vooruit

Britse rentes kiezen de vlucht vooruit

Forint blijft sterk na afbouw ‘noodrente’

Forint blijft sterk na afbouw ‘noodrente’

RBNZ laat kiwi dollar fikse prijs betalen

RBNZ laat kiwi dollar fikse prijs betalen