BIS geeft raad: maar één naald in het kompas

Marktrapport

Groei of inflatie. We schetsten het dilemma voor centrale bankiers al enkele keren en vrezen dat het de volgende maanden niet meer weg te denken zal zijn. We denken dat inflatie te lang, te hoog zal zijn om centrale bankiers rust te gunnen in hun verstrakkingscycli. Laat staan om de rente snel opnieuw te verlagen om de economie te steunen. Gisteren kregen we rugdekking van de Bank of International Settlements, de “centrale bank van centrale bankiers”. Voorzitter Carstens is duidelijk: de monetaire heersers moeten snel en kordaat optreden. Ze moeten ten alle kost vermijden dat blijvend hoge inflatie deel uitmaakt van het beslissingsproces van bedrijven en gezinnen. Op korte termijn betalen we daarvoor een economische tol, maar die weegt niet op tegen de voordelen van lange termijn prijsstabiliteit.

Vandaag gaat in het Portugese Sintra het Europese equivalent van de Amerikaanse Jackson Hole-vergadering van start. Het seminarie van de centrale bank staat uiteraard in het thema van de monetaire uitdagingen in een nieuwe wereld. Groei of inflatie dus. Woensdagnamiddag volgt de apotheose in een panelgesprek met de ECB-voorzitster Lagarde, Fed-voorzitter Powell en BoE-kopman Bailey. BoJ-voorzitter Kuroda blijft op zijn (monetaire) eiland. Na de sterke beleidsrichtlijnen op de junivergaderingen, verwachten we geen drastische wijzigingen van de tenoren. Wat de ECB betreft kijkt de markt uit naar extra details over het programma waarmee de centrale bank ongewenste marktfragmentatie wil tegen gaan. Ze blijft waarschijnlijk op haar honger zitten, al kan Lagarde de vastberadenheid in de verf zetten met een nieuwe “whatever it takes”-belofte.

Het echte zwaartepunt ligt deze week op vrijdag met Europese inflatiecijfers voor de maand juni. De sterke maanddynamiek uit mei (0.8% m/m) zal amper of niet afzwakken. Het zorgt in principe voor een inflatiecijfer van >= 8.5% j/j. De onderliggende kerninflatie rondt mogelijk voor het eerst de symbolische kaap van 4% j/j. In dat scenario worden renteverhogingen van 50 basispunten door de ECB vanaf september onafwendbaar.

Op de rentemarkten keerde rust vrijdag terug. Na een scherpe correctie lager eerder die week, is de markt opnieuw iets evenwichtiger gepositioneerd. Opwaartse rentrends bleven makkelijk in stand. De beurzen veren op van verkoopdieptepunten, maar we blijven terughoudend ten opzichte van de draagkracht van zo’n opflakkeringen. De wisselmarkt, en EUR/USD in bijzonder, is een oord van relatieve rust. Aan de ene kant slaagde de dollar er net als in mei niet in om de 2017-top van EUR/USD 1.0350 te doorbreken. Aan de andere kant blijven eurowinsten voorlopig beperkt. Toch heeft EUR/USD de neiging om hogere oorden op te zoeken. De neerwaartse trend kan baan ruimen voor een nieuwe, brede, zijwaartse handelsband tussen 1.0350 en 1.08. Een test van tussentijdse weerstand rond 1.0627/42 is waarschijnlijk in het heersende marktklimaat. Een breuk hoger maakt het technische beeld op korte termijn neutraal.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

EUR/USD: van neerwaartse trend naar zijwaartse handel?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Bank of England gaat de collega’s achterna

Bank of England gaat de collega’s achterna

Geopolitieke risico’s van vergroening

Geopolitieke risico’s van vergroening

Democratische klimaatplannen rijzen als een feniks uit zijn as

Democratische klimaatplannen rijzen als een feniks uit zijn as

Wat na de hattrick van de RBA?

Wat na de hattrick van de RBA?