Tiff schrijft een handleiding

Marktrapport

Een handleiding, wie leest dat eigenlijk nog? Droge materie waar je enkel naar grijpt nadat oeverloos geëxperimenteer onvermijdelijk in miserie eindigt. We trekken de parallel met centrale banken. De pandemie dwong ze tot het nemen van (zeer) onconventionele maatregelen van ongezien formaat. Die enorme monetaire injectie draagt bij tot de scherpste inflatie in decennia, waarvan de ongewenste gevolgen op de groei zich ondertussen materialiseren. Miserie. Gelukkig voor de monetaire heersers kwam de Bank of Canada onlangs met de nu gegeerde handleiding. Verplichte lectuur, als u het ons vraagt, voor de collega’s van de BoC *kuch* ECB *kuch*.

In een opiniestuk in de zakenkrant Financial Times gunt BoC-gouverneur Tiff Macklem ons een kijkje onder de motorkap van de monetaire machine. Volgens Macklem houdt zijn centrale bank voldoende evenwicht tussen een groeistimulerend beleid maar met de nodige aandacht voor de sterk inflatoire druk. Dat is niet evident en gebeurde met vallen en opstaan. Tijdens dat proces leerde de BoC drie belangrijke lessen.

Één: trek alle registers open om de crisis te bestrijden maar leg meteen duidelijke voorwaarden voor een exit uit de uitzonderlijke maatregelen vast. Geloofwaardig monetair beleid is geen éénrichtingsverkeer. Twee: koppel die voorwaarden aan kwantitatieve resultaten, niet aan de tijd. De Bank of Canada schroefde haar kwantitatieve versoepeling (netto-aankopen overheidsobligaties, QE) vanaf april van C$ 4 miljard per week naar 0 in oktober. De economie heropende, herstelde snel, bereikte ondertussen het pre-crisisniveau en wordt verwacht het ook goed te doen in de nabije toekomst. Meer QE heeft volgens de BoC dan geen zin meer. De centrale bank laat zich wel uit over een timing inzake eerste renteverhoging maar maakt die duidelijk ondergeschikt aan de resultatenvoorwaarde; het wegwerken van overtollige capaciteit. De BoC verschoof die mijlpaal al twee maal korter in de toekomst (middelste kwartalen van 2022) omdat de economische cijfers dat nu eenmaal suggereerden. Drie: verwacht het onverwachte en wees nederig. De BoC breekt een lans voor bescheidenheid. Een crisis van dit formaat is ongeëvenaard en in elke fase van het herstel volgen verrassingen. Wie dacht er afgelopen zomer aan een vierde golf en strengere beperkende maatregelen? Terzelfdertijd verwachtten weinigen inflatie in pakweg de VS van 6%+. Niemand heeft de waarheid in pacht en dat moet je ook als centrale bank erkennen. Macklem prijst daarom het monetair kader dat de BoC toelaat in te spelen op een veranderende omgeving. Ja, hij meent nog steeds dat de hoge inflatie grotendeels tijdelijk is. Tegelijk erkent de gouverneur dat ze veel hardnekkiger is dan gedacht en consequenties heeft, voor de economie en dus voor het monetair beleid. En als de BoC het toch volledig bij het verkeerde eind heeft? Dan stelt ze zonder aarzelen de zeilen bij.

EUR/CAD kwijnt weg in het diepe dal met ECB en BoC elk aan de andere kant.

 

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Vrijgave van strategische oliereserves

Vrijgave van strategische oliereserves

CE-munten herstellen moeizaam

CE-munten herstellen moeizaam

RBNZ op weg naar een ‘normaal beleid’

RBNZ op weg naar een ‘normaal beleid’

Dollar geniet extra rentesteun

Dollar geniet extra rentesteun
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.