Reële rente op dieptepunt: goed of slecht nieuws?

Marktrapport

De centrale bankiers keken er lang naar uit: een inflatie iets boven de beleidsdoelstelling. Even willekeurig enkele inflatiecijfers van de voorbije dagen. Vanmorgen: de Chinese producentenprijzen stijgen aan het snelste niveau in 26 jaar (13.5% j/j). Consumenteninflatie (1.5%, maar hoger dan verwacht) wordt nog afgeremd door een (vertragende) daling van de voedselprijzen. In de VS ‘stabiliseerden’ de producentenprijzen op de cyclische top van 8.6% j/j. Hongaarse inflatie versnelde gisteren van 5.5% tot 6.5%, opnieuw forser dan verwacht.

Terug naar het economisch verhaal waarom te lage inflatie absoluut moet worden vermeden. Inflatie, zo werd gehoopt, zou het resultaat zijn van een sterke vraag. De onderbenutting in de economie verdwijnt, ook op de arbeidsmarkt. Door hogere lonen participeert iedereen aan de stijgende welvaart. Ook voor centrale banken is een hogere inflatie comfortabeler. Bij een structureel lage (of negatieve) inflatie is het moeilijk om de economie in geval van een terugval te steunen. Zelfs met een nulrente, blijft de reële rente (nominaal minus inflatie) relatief hoog, waardoor je de economie minder stimuleert dan je eigenlijk wil. Je moet dan ‘trucjes’ gebruiken zoals obligatieaankopen of een moeilijk te implementeren negatieve rente etc.

Over naar de economische actualiteit en de markten. Inflatie heeft de doelstelling met brio overtroffen. De inflatieverwachtingen, afgemeten aan de (10-j) inflatieswaps staan boven 2.0% in Europa. In de VS schoten ze goed op richting 3%. Gezien de nog steeds lage nominale rentes (onder meer door QE) zijn de reële rentes fors negatief. Na een beperkt herstel in september bevindt de 10-j reële rente in de VS zich opnieuw op het historisch dieptepunt nabij -1.20%. Idem voor de 10-j Duitse reële rente (-2.20%)! In de verhaallijn van hierboven zou dit de economie een stevig duwtje in de rug moeten geven. In theorie. De sfeer op de markt straalt echter weinig groeioptimisme uit. We voelen vooral twijfel. De beslissing van de BoE om de rente niet te verhogen was uiting van een dilemma. De actuele inflatie is immers maar deels uiting van een breed gedragen groei van de vraag, laat staan van hogere lonen. Ze is vooral uiting van tekorten en aanbodproblemen. Dit zo soort inflatie is een belasting op en een hinderpaal voor de groei. Dat was niet ingecalculeerd. De lage reële rente wordt nu uiting van vrees in de markt dat de centrale bankiers mogelijk de moeilijke keuze moeten maken tussen de inflatie afremmen en toch de groei niet onnodig vertragen, een groei de nota bene onder druk komt door die onverwachte inflatiebelasting. Het reactiepatroon van de beurzen is (een beetje) illustratief. Tot voor kort stond een lage reële rente zowat garant voor hogere beurzen, zeker voor groeigevoelige sectoren. De aandelenindices handhaven zich kortbij de cyclische (Europa) of zelfs historische toppen (VS), maar de lage reële rente verliest zijn kracht als hefboom. Eens te meer is de lage rente uiting van ‘groeitwijfel’ eerder dan van riante stimulus en hoop op verder herstel zoals dat tot voor kort het geval was.

Wat nu? Misschien toch maar hopen dat de centrale banken gelijk krijgen dat de inflatie vooral tijdelijk is. Deze namiddag is er een nieuwe ‘reality check’: de Amerikaanse inflatie. Die wordt opnieuw hoger verwacht (5.9% van 5.4%). We hebben geen sterke mening over de uitkomst. Bij een hoge inflatie krijgen we waarschijnlijk meer van hetzelfde van de voorbije dagen: een precair evenwicht tussen hoge inflatieverwachtingen en lage(re) reële rentes. Nu even een op het eerste gezicht ietwat contra-intuïtieve hypothese. Wat als de inflatie (deze maand of later) aanzienlijk lager zou uitkomen dan verwacht? Het marktsentiment focust op dit ogenblik sterk op inflatie en dat verandert niet met een cijfer. Toch zou het ons niet verbazen dat dit scenario de recent ‘wilde’ rentedaling (reëel en misschien ook nominaal) afremt, eerder dan een hogere inflatie. 

10-j rente VS: groeitwijfel duwt reële rente naar historisch dieptepunt

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Vrijgave van strategische oliereserves

Vrijgave van strategische oliereserves

CE-munten herstellen moeizaam

CE-munten herstellen moeizaam

RBNZ op weg naar een ‘normaal beleid’

RBNZ op weg naar een ‘normaal beleid’

Dollar geniet extra rentesteun

Dollar geniet extra rentesteun
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.