CNB stoft ex-beleidsinstrument af

Marktrapport

De Centraal-Europese munten hebben een barslechte week achter de rug. Bij oplopende algemene onzekerheid betalen ze dikwijls een prijs voor hun inherent lagere liquiditeit. Tegelijk staat hun relatief rentevoordeel door de recente stijging van Amerikaanse en Europese rentes onder druk. Dat is zeker het geval voor de zloty – waar de gouverneur van de centrale bank twijfel zaaide over een vervolg aan de onverwachte renteverhoging eerder deze maand. In Hongarije zet de MNB de verstrakkingscyclus wél voort maar halveerde sinds september het tempo. De CNB in Tsjechië daarentegen duwde eind vorige maand het gaspedaal nog steviger in: +75 bps tot 1,5%. Of het daarna dan wat rustiger kan? Toch niet volgens gouverneur Rusnok. Hij sluit een verhoging van >25 bpn in november niet uit.

Het is daarom op z’n minst opvallend dat de publiekslieveling vorige week nauwelijks beter presteerde dan zijn Hongaarse collega en zelfs zwakker dan de zloty. Onze ochtendlijke zoektocht naar mogelijke verklaringen leverde weinig op. Meer zelfs: we botsten op een interessant artikel dat eigenlijk het tegendeel suggereert. De CNB zal vanaf 2022 namelijk een deel van het inkomen die ze verdient op haar ruime internationale reserves verkopen in de markt. Die enorme berg vreemde valuta is het gevolg van wisselkoersinterventies in 2013-2017. De Tsjechische economie herstelde toen van een recessie. De CNB ondersteunde de groei en inflatie met een bijna-nul beleidsrente, aangevuld met een zwakkere CZK-koers (EUR/CZK 27 bodembewaking). De CNB kocht massaal euro’s (vraag) met kronen (aanbod) en laat die reserves in vreemde valuta sindsdien als een goede huisvader renderen. Dat creëert een sneeuwbaleffect waar Praag een rem op wil zetten. Zodoende brengt de CNB euro’s in omloop in ruil voor CZK. Uit een simpele vraag- en aanbodanalyse volgt, ceteris paribus, neerwaartse druk op EUR/CZK.

De CNB voerde in 2004-2012 gelijkaardige operaties uit. De Tsjechische kroon verstevigde in die periode met meer dan 25%. Natuurlijk is dit veel meer dan alleen het resultaat van die CNB-politiek. Een gigantisch (letterlijk) verschil deze keer is het volume: eurodeviezen bij de centrale bank liepen in september op tot bijna CZK 150 miljard. Dat is ruwweg zes keer zoveel als in 2004-2012! De centrale bank voegt toe dat ze de verkopen dusdanig zal uitvoeren zodat de impact op de wisselkoers minimaal blijft. Lees: het is niet de bedoeling om de kroon opnieuw tot een monetair beleidsinstrument te promoveren. Dat gezegd zijnde, vinden we de timing van de aankondiging niet compleet onschuldig. Sinds de onverwacht grote renteverhoging eind september en de retoriek van onder meer Rusnok ten spijt, verloor de CZK per saldo. Dat erodeert het effect van de monetaire verstrakking op inflatie. Voorlopig gaan we niet uit van een terugkeer van de munt als actieve aanvulling op het conventioneel rentebeleid. Maar we houden het in het oog.

EUR/CZK: haalt de CNB oud monetair beleidsinstrument terug van stal?!

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Economisch herstel na de derde golf bevestigd

Economisch herstel na de derde golf bevestigd

Druk op ECB neemt langs alle kanten toe

Druk op ECB neemt langs alle kanten toe

Sterke cijfers beslechten het pleit bij de Fed

Sterke cijfers beslechten het pleit bij de Fed

Duitse continuïteit met nieuwe accenten

Duitse continuïteit met nieuwe accenten
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.