Fasten your seatbelts…

Marktrapport

Het stond in de sterren geschreven: de economie, de Amerikaanse wordt stilaan ‘laat-cyclisch’. Als de Amerikaanse economie het hoofd boven water houdt tot en met het tweede kwartaal, heeft ze er een periode van 10 jaar zonder technische recessie. Dat is de langste periode in de ‘vergelijkbare’ economische geschiedenis. Er wordt vaak gezegd dat een economische cyclus niet ‘vanzelf‘ stilvalt. Het verval kan er komen door de ‘renteverhoging te veel’ van de centrale bank die het laat-cyclische proces in goede banen probeert te leiden. Ook een extern (geopolitiek) event of een opstoot van olieprijzen of andere grondstoffen kunnen de steen van de berg doen rollen. In Europa zijn dit soort argumenten niet onmiddellijk aan de orde. Het valt trouwens op hoe de centrale banken (en analisten) aanvoeren dat de binnenlandse economie het in de meeste westerse landen goed blijft doen. Vooral de externe vraagcomponent (zichtbaar in de verwerkende nijverheid) wordt met de vinger gewezen. Het vertrouwensverlies omwille van de verstoorde internationale handel door de nieuwe handelspolitiek van de VS, speelde hier zeker een rol. Een open economie zoals Europa wordt daardoor natuurlijk eerder aangetast dan de VS. Ondertussen zijn ook in de Amerikaanse markten de financiële knipperlichten op oranje gesprongen. De markt denkt dat de fiscale boost van de regering Trump (op een ogenblik dat de economie dit helemaal niet nodig had) stilaan is uitgewerkt.

Je kan een groeivertraging/recessie op verschillende manieren bekijken. In Europa zijn we eind vorig jaar en begin dit jaar in een fase terecht komen waar de groei beneden de potentiele trend is teruggevallen. Dat was ook de boodschap van ECB tijdens de vergadering van 07 maart. Met een Europese geldmarkt die geen renteverhoging verwacht voor 2021 en een Duitse 10-j rente beneden 0.0% is dat scenario waarschijnlijk stilaan verdisconteerd. In de VS waren de data tot nader bericht nog vrij degelijk. Volgende week staan onder meer de ISM’s en de Amerikaanse payrolls op de agenda. De markten zijn al enige tijd hypergevoelig voor alle signalen die te maken hebben met economische groei. De kans is groot dat de reactiefunctie van de markt asymmetrisch zal zijn. Bij degelijke data zal de ‘groei-twijfel’ niet onmiddellijk verdwijnen. Bij zwakkere data zal de markt waarschijnlijk concluderen dat ook de VS op een periode van groei beneden trend afstevent. Meer dan nu al het geval is, zal dan opnieuw in de richting van de Fed worden gekeken. De markt houdt nu al rekening met een kans van meer dan 75% op een eerste Fed-renteverlaging dit jaar.

Voor de wisselmarkt is dit verre van een éénduidig verhaal. Zwakkere (Amerikaanse) data kunnen voor meer nervositeit op de markt zorgen. Algemene risico-aversie is meestal niet de ideale context voor de euro. Maar blijft de dollar buiten schot als hij zijn riante rentesteun verliest? Overigens, in een context van algemene groeivertraging hoopt ‘iedereen’ waarschijnlijk op de hulp van een zwakkere munt. Vraag is dan wie over de beste hefbomen beschikt om die zwakkere munt af te dwingen. In theorie heeft een tekort-land met een grote externe financieringsbehoefte (VS) het ‘gemakkelijker’ om zijn munt te verzwakken dan een overschotregio (Europa of Japan). Voorlopig is dit hypothetisch denken en is de euro nog in het defensief. Als de economische knipperlichten in de VS volgende week op oranje of rood springen, kan alvast van de periode van lage volatiliteit in de dollar onder druk komen.

 

Figuur - EUR/USD: dollar heeft voorlopig voordeel van de twijfel, maar…

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

Europese curvecontrole blijft een verre droom

Europese curvecontrole blijft een verre droom
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.