Nieuwe Hongaarse rentestijging helpt HUF niet

Marktrapport

De Hongaarse centrale bank (MNB) verhoogde gisteren voor een vijfde beleidsvergadering op rij de beleidsrente. In juni, juli en augustus kwam er telkens 30 basispunten bij. Sinds september verhoogde de MNB – die als één van de enige centrale banken vasthoudt aan maandelijkse vergaderingen – de beleidsrente telkens met 15 basispunten. Ze steeg ondertussen van 0.6% tot 1.8% en het einde van de monetaire verstrakkingscyclus is nog niet in zicht. Vice-gouverneur Virag stelt ook in 2022 nog renteverhogingen in het verschiet.

De Hongaarse inflatie steeg in september tot 5.5% op jaarbasis, het hoogste peil sinds eind 2012. De onderliggende kerninflatie, die abstractie maakt van volatiele componenten zoals voeding en energie, bedraagt 4% j/j. De MNB verwacht dat inflatie de volgende maanden verder boven de 3%-inflatiedoelstelling (met 1%-tolerantieband) zal uitstijgen. We stellen zelf een piek rond 6.5% j/j voorop. Hogere grondstoffen-, energie- en transportprijzen worden steeds meer doorgerekend in de eindprijs van (industriële) goederen. Vanaf volgend jaar moeten de renteverhogingen van de MNB een remmend effect hebben op de prijsdruk. In het basisscenario stabiliseert inflatie in de tweede jaarhelft van 2022 opnieuw rond de inflatiedoelstelling. Risico’s rond dit scenario wijzen nog steeds op mogelijk nog hogere en permanentere inflatie. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de EMU ontstaat in Hongarije wel al een dynamische, opwaartse, loonspiraal.

De Hongaarse economie bereikte haar pre-pandemie niveau in absolute termen al in het tweede kwartaal van dit jaar. De groeiprognoses voor dit en volgend jaar bedragen een stevige 6.5%-7% en 5%-6%. De vierde Covid-golf en ontbolsterende energiecrisis zorgen voor neerwaartse risico’s. Ze wegen voorlopig niet op tegen de prijsspiraal.

De Hongaarse forint deed een schuchtere poging tot stijgen na de beleidsbeslissing, maar werd al snel terug gefloten. EUR/HUF sloot uiteindelijk net beneden het 362.50 weerstandsniveau en probeert vandaag zelfs om dat niveau te slopen. Het valt op dat de forint niet langer profiteert van de (te trage?) verstrakkingscyclus van de MNB. Op termijn kan de zwakkere munt zelfs opnieuw roet in het eten gooien in de inflatiestrijd van de centrale bank. De meest recente beweging is ingegeven door een nieuw elan voor de euro nu de (geld)markt de ECB stilaan met de neus op de feiten drukt (zie marktrapport van gisteren). Regionaal stak de MNB eind juni als eerste van wal met renteverhogingen. De Tsjechische centrale bank volgde vrij snel, maar stak de MNB cumulatief al voorbij. De Poolse centrale bank kan de MNB de volgende maanden nog rechts voorbijsteken na een abrupte start met uitstel vorige maand. Ten slotte speelt de bitse legale strijd tussen de EU en Hongarije op korte termijn in het nadeel van de forint.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

EUR/HUF: gestage verstrakkingscyclus helpt forint niet

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Economisch herstel na de derde golf bevestigd

Economisch herstel na de derde golf bevestigd

Druk op ECB neemt langs alle kanten toe

Druk op ECB neemt langs alle kanten toe

Sterke cijfers beslechten het pleit bij de Fed

Sterke cijfers beslechten het pleit bij de Fed

Duitse continuïteit met nieuwe accenten

Duitse continuïteit met nieuwe accenten
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.