Vat ruwe Brentolie rondt kaap van $80

Marktrapport

Er komt voorlopig geen versnelling in de geplande outputnormalisatie van olie. Dat besliste OPEC+ gisteren. Het clubje van de belangrijkste olie-exporterende landen vond daarover gisteren snel een unaniem akkoord. Olie reageerde euforisch. De prijs voor een vat ruwe Brentolie rondde maandag voor het eerst sinds oktober 2018 de technisch belangrijke kaap van $80. Het Amerikaanse equivalent WTI sloot aan niveaus niet meer gezien sinds 2014 ($77,6).

Concreet: de groep besliste in juli om de productie elke maand met 400 000 vaten/dag op te drijven en dat tot ten minste april volgend jaar. Het bevestigde maandag die intenties al minstens voor de maand november. Niet meer, niet minder. De uitgesproken olieprijsreactie suggereert dat een deel van de markt toch net op dat tikkeltje meer rekende. Die verwachtingen waren niet geheel onterecht. In de aanloop naar de vergadering intensifieerde de externe druk op OPEC om de uit de pan swingende grondstofprijzen te helpen inperken. Onder andere de VS, dat goede relaties onderhoudt met OPEC’s de facto leider Saudi-Arabië, voerde mee de forcing. Volgens bronnen zou niemand in het comité zelfs het voorstel van een versnelde output naar voor hebben geschoven. Het contrast met de bewuste en zeer tumultueuze juli-vergadering kan nauwelijks groter.

Terwijl OPEC het hoofd koel houdt, worden autoriteiten elders met de dag nerveuzer over de escalerende energiecrisis. Wat startte met een scherpe prijsstijging van aardgas, leidde tot een zichzelf versterkende spiraal op de markten voor (fossiele) brandstoffen. Als de prijs van aardgas voldoende toeneemt, dienen olie maar ook steenkool zich aan als interessante alternatieven en vice versa. De prijs voor steenkool steeg sinds augustus bv. met meer dan 60%. De situatie is zeer precair in Europa omdat het zeer afhankelijk is van geïmporteerde energie. Meer dan 60% van de energie komt van buiten het Europese blok. Bovendien zet de focus op vergroening een booster op de huidige prijstendensen. Maar ook economische voortrekkers zoals China kampen met steeds meer problemen. Het land voert een heuse rantsoeneringspolitiek. Ondanks het algemeen verbod, neemt China zelfs terug Australische steenkool af. Als signaal kan dat tellen.

Toch vaart niet iedereen per definitie slecht bij de huidige oliehausse. Behalve de landen met het label van OPEC+, profiteren Noorwegen en Canada mee. Beiden zijn eveneens belangrijke olieproducenten. Op de wisselmarkten ontpopte vooral de Noorse kroon zich om die reden tot rijzende ster. De munt versterkte sinds midden augustus in een bijna 1-op-1 relatie met de prijs van olie. EUR/NOK testte eind vorige week de psychologische grens van 10 en dook daar dankzij het status quo van OPEC gisteren onder. Technisch heeft de kroon het plaatje mee voor verdere winsten maar dan mag het globaal fundamenteel/economisch plaatje niet ontsporen. De risico’s daarvoor nemen o.i. toe.

EUR/NOK en Brentolie

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Back to normal

Back to normal

Geen stormweer door ontwerpbegrotingen

Geen stormweer door ontwerpbegrotingen

Nieuwe Hongaarse rentestijging helpt HUF niet

Nieuwe Hongaarse rentestijging helpt HUF niet

Inflatie counteren met snelle renteverhoging?

Inflatie counteren met snelle renteverhoging?
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.