De Riksbank verlaat de kudde

Marktrapport

Tussen alle economische doemberichten en het betere bochtenwerk in het beleid van de grote centrale banken door, valt de optimistische noot van een enkeling wel op. Na de Bank of England vorige week, weigerde ook de centrale bank van Nieuw-Zeeland deze ochtend mee te stappen in de richting van een nog soepeler monetair beleid. Ze hield de rente stabiel op 1.75% maar bleef - zeer tegen de zin van de Kiwi ‘bears’ - bij een neutrale visie op het huidige groei- en inflatiescenario. Ze gaf daarbij zeker niet aan de rente te willen verlagen. Ook de Zweedse centrale bank (Riksbank) maakte zonet duidelijk dat ze de kudde verlaat.

De centrale bank verhoogde in december voor de eerste keer sinds 2010 de rente van -0.50% tot -0.25%. Ze koos voor de eerste beleidsvergadering van 2019 zoals verwacht voor een status quo. Het begeleidend perscommuniqué leest opvallend positief voor de doorgaans uiterst behoedzame Riksbank. De centrale bank kan uiteraard moeilijk rond de globale groeivertraging. Ze erkent eveneens het afbrokkelend vertrouwen van zowel producenten als consumenten, maar verwijst graag naar de sterke (binnenlandse) economische activiteit. De historisch lage werkloosheidsgraad en de daaruit voortvloeiende loondruk ondersteunt niet alleen in Zweden maar in veel andere landen de consumptie. Ze maakte in december een gelijkaardige analyse en vindt dat de recente ontwikkelingen daar geen afbreuk aan doen. Toch stelde De Riksbank de groeiprognoses voor 2019 (lichtjes) neerwaarts bij. Dat is wellicht een technische herziening eerder dan gebaseerd op een verslechtering van de onderliggende economische fundamenten. Dat blijkt uit de optimistische voorspellingen voor 2020 (2.0%) en 2021 (1.8%). De kerninflatie bedroeg in december 1.5% j/j en is volgens de bank goed op weg richting de 2%-doelstelling. Ze stelde haar kerninflatie-verwachtingen in februari amper bij en houdt nog steeds rekening met 1.9% zowel in 2019 als 2020 en 2.1% in 2021. Het quasi ongewijzigd groei- en inflatiescenario vertaalt zich in een onveranderd rentepad. De Riksbank stelt nog steeds 1 renteverhoging in de 2e helft van 2019 voorop (tot 0%). Daarna volgen de verhogingen elkaar op à rato van 2 per jaar. Ze zette vandaag zelfs nog een stap(je) verder richting beleidsnormalisatie. Sinds 2016 kende de centrale bank zichzelf een uitzonderlijk mandaat toe om te interveniëren op de wisselmarkt. Ze wou daarmee ongewenste appreciatie van de munt tegengaan maar het ‘paardenmiddel’ werd in de praktijk zelden gebruikt. Dat mandaat wordt vanaf heden niet langer verlengd.

De Zweedse kroon veerde op na het rentebesluit tot EUR/SEK 10.43 (+0.7%). De (valuta)markten staan wereldwijd vrij soft gepositioneerd sinds de belangrijkste centrale banken (Fed, ECB …) een opvallend voorzichtigere houding aannamen. De Zweedse kroon verloor sinds 2019 fors terrein. De daling is minstens deels geïnspireerd door de verwachting dat de Riksbank eenzelfde bocht zou nemen. Voorlopig is dat evenwel niet het geval.
 

Figuur - EUR/SEK: Zweedse kroon wint terrein na ‘contraire’ Riksbank

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Le côté obscur de l'économie de la dette

Le côté obscur de l'économie de la dette

‘Kleine’ munten: weinig ruimte voor onderscheid

‘Kleine’ munten: weinig ruimte voor onderscheid

Zomers optimisme van korte duur

Zomers optimisme van korte duur

CE-munten met de rug tegen de muur

CE-munten met de rug tegen de muur
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.