De CNB naar een hogere versnelling?

Marktrapport

Wie onlangs de website van de Tsjechische centrale bank (CNB) bezocht, heeft ze vast al gezien; de infographics. Centrale bankiers ontdekten recent de populaire visuele illustraties en daar kunnen we alleen maar blij om zijn. Ze zeggen zonder veel poespas waar het op staat in termen van inflatie, de beleidsrentes en vooruitzichten. Bij de CNB trekt vooral dat eerste al even de aandacht. De afbeelding hiernaast verduidelijkt: de prijsontwikkelingen wagen zich almaar dieper in de rode gevarenzone.

Tsjechische inflatie liep in augustus alweer sneller op dan verwacht. Met 4,1% j/j (komende van 3,6% in juli) stijgt het algemene prijspeil aan een tempo laatst gezien in 2008. Ter herinnering: de doelstelling van de CNB bedraagt 2% met een toegelaten marge van 1% langs beide zijden. De favoriete (kern)inflatiegraadmeter van de CNB (gecorrigeerd voor belastingeffecten) steeg door van 3,2% tot 3,9%. Er is wel degelijk meer aan de hand dan louter statistische basiseffecten: in dezelfde periode vorig jaar bedroeg de algemene inflatie ook al 3,2%. Er was bovendien een heftige maanddynamiek (0,7% m/m). In haar commentaar verwijst de CNB naar een opstoot van de (binnenlandse) vraag dankzij de opgeheven covidrestricties. Ze verwacht dat die effecten nog even zullen aanhouden. Ondertussen trekken de lonen in Tsjechië weer stevig aan. De reële loongroei bedroeg in het tweede kwartaal dit jaar 8,2% j/j. De CNB verwacht dat de combinatie van sterke vraag met opbouwende loondruk de (diensten)inflatie verder zal aansturen. In het uitgebreid rapport van augustus voorspelde de CNB dat inflatie in de tweede jaarhelft daarom boven de doelstelling zou uitstijgen. Ze veronderstelde wel dat een verdere, graduele normalisatie van de beleidsrente volstond voor een terugkeer richting 2% eind 2022. Maar door de hardnekkig hoge uitkomst voor augustus vraagt Praag zich openlijk af of ze niet sneller moet schakelen.

Het idee is zeker niet nieuw. Gouverneur Rusnok maakte er recent bv. geen geheim meer van dat hij al eerder een renteverhoging van 50 bpn i.p.v. de reguliere 25 bpn overwoog. De markt pikte de boodschap op en verdisconteerde dergelijk scenario stilletjes aan. Het is een belangrijke verklaring voor de opmerkelijk standvastige Tsjechische kroon tijdens de afgelopen weken, zelfs al was de risicocontext wat fragieler. De cijfers van afgelopen vrijdag versterken de case van het havikenkamp aanzienlijk. De Tsjechische geldmarkt houdt sindsdien rekening met minstens één zo’n grote renteverhoging naast de nog twee reguliere tijdens de laatste drie CNB-bijeenkomsten van dit jaar. De kroon genoot: EUR/CZK zakte af richting 25,2-25,3. Dit is een belangrijke technische steunzone. In geval van een breuk lager, is het muntenpaar nog slechts één tussentijdse referentie in de buurt van 25,1 verwijderd voor een terugkeer naar het 2020-dieptepunt (24,77). In ons scenario gebeurt dat nog in de eerste jaarhelft van 2022.

EUR/CZK: breuk beneden 25,3 slechts kwestie van tijd

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

MNB bijt minder hard maar lost niet

MNB bijt minder hard maar lost niet

Risico overwaardering Europese vastgoed loopt op

Risico overwaardering Europese vastgoed loopt op

Klaar voor een wereld ‘zonder’ steun?

Klaar voor een wereld ‘zonder’ steun?

Duitse parlementsverkiezingen zijn voorbode van moeizame coalitievorming

Duitse parlementsverkiezingen zijn voorbode van moeizame coalitievorming
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.