MNB legt kaarten op tafel.

Marktrapport

De centrale bankiers blijven verdeeld over het al of niet tijdelijk karakter van inflatie en of/hoe doortastend daar dan tegen moet worden opgetreden. De Fed en de ECB vinden voorlopig niet dat ze moeten ingrijpen. Straks krijgt Powell de kans om eventueel nieuwe accenten te leggen. Daar komen we morgen op terug. De Hongaarse centrale Bank (MNB) bekende gisteren wel kleur.

De MNB veranderde al een tijdje het geweer van schouder. Vorig jaar was groei-ondersteuning prioriteit. Daardoor viel de forint echter terug tot een historisch dieptepunt. Dat dreigde een inflatiespiraal op gang te brengen. De MNB werd toen waarschijnlijk met tegenzin, ‘verplicht’ om de munt ‘technisch’ rentesteun te geven via een hogere wekelijkse depositorente. Naarmate het herstel vorderde, zette de MNB meer in op het herwinnen van haar geloofwaardigheid inzake inflatie. Vorige maand kwam er een eerste formele renteverhoging van 0.60% tot 0.90%. De MNB gaf aan dat dit de start was van een verstrakkingscyclus tot er zekerheid komt dat de inflatie terugkeert binnen de NMB inflatiedoelzone van 3.0% +/- 1.0%. Die inflatie liep in juni verder op tot 5.3% j/j. Wie twijfelde aan het engagement van de MNB kreeg gisteren alvast duidelijkheid. De basisrente werd opnieuw met 30 bp verhoogd. De markt had eerder gerekend op 15 bp. Ook de overnight deposito rente (van -0.05% tot 0.25) en de ontleningsrente (2.15% van 1.85%) werden met 0.30% opgetrokken. En, er komt meer.

Het herstel in Hongarije ziet op koers. Dit jaar verwacht de MNB een groei van 6.0%. Voor 2022 en 2023 rekent ze op 5.5% en 3.5%. De inflatierisico’s blijven opwaarts gericht. De MNB verwacht dat de inflatie pas begin volgend jaar naar de tolerantieband terugkeert. Eén en één is twee. De MNB gaf aan dat markt best rekening houdt met een nieuwe verhoging van 30 bpn in augustus. In september beschikt ze over een inflatierapport en wordt een eerste tussentijdse evaluatie gemaakt. Als dan blijkt dat de verstrakking zijn werk begint te doen, kan het tempo worden vertraagd. Toch is een beleidsrente van om en bij de 2.0% eind dit jaar best een realistisch scenario.

De MNB aanpak is opvallend en interessant. De bank was de voorbije jaren immers een bondgenoot van de regering in de ondersteuning van de groei. Is het DNA van de MNB dan ten gronde veranderd? Dat is niet zo zeker. Mogelijk maakt ze een andere inschatting van de risico’s van inflatie voor de groei. Ze probeert met een doortastend optreden de inflatie en de inflatieverwachtingen snel onder controle te brengen. Als dat lukt kan de verhogingscyclus relatief snel vertragen of zelfs stoppen. In dit verband blijft de MNB bij voorbeeld wel nog actief in de obligatiemarkt, al zal ook het tempo van de aankopen vertragen naarmate het economisch herstel zich doorzet. In een iets breder perspectief wordt het interessant te zien wie op lagere termijn de groei de beste dienst bewijst: De CB die ‘preventief’ optreedt tegen inflatie zoals de MNB of de Tsjechische centrale bank of zij die zweren bij een verlengend ultra-soepel beleid, annex ‘inflatie-overshoot’. Dat brengt ons naadloos terug bij de Fed beleidsbeslissing straks.

Nog even terug naar de forint. Die versterkte van EUR/HUF 362 tot ongeveer 359.50 nu. Misschien mocht het wel iets meer zijn voor de forint, al zat het algemeen sentiment ook niet echt mee. De doortastende MNB aanpak moet in principe wel een bodem leggen voor de forint. Als het algemeen risicosentiment wat meezit, kan EUR/HUF opnieuw lager in de 370/343 band post vatten, met EUR/HUF 350 een eerste intermediaire steun.

EUR/HUF: Doortastende MNB legt een (mogelijk solide) bodem voor de forint.  

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

MNB bijt minder hard maar lost niet

MNB bijt minder hard maar lost niet

Risico overwaardering Europese vastgoed loopt op

Risico overwaardering Europese vastgoed loopt op

Klaar voor een wereld ‘zonder’ steun?

Klaar voor een wereld ‘zonder’ steun?

Duitse parlementsverkiezingen zijn voorbode van moeizame coalitievorming

Duitse parlementsverkiezingen zijn voorbode van moeizame coalitievorming
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.