RBA kan niet langer om realiteit heen

Marktrapport

Het gaat heel goed en beter dan verwacht met de Australische economie. Dat is zowat in een notendop de boodschap van de Australische centrale bank (RBA) vanmorgen. De iets uitgebreidere analyse en wat dat betekent voor het monetair beleid, volgt hieronder.

Het herstel verrast de RBA keer op keer in positieve zin. De groei overtrof tijdens het eerste kwartaal van dit jaar het niveau van voor de crisis. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2019, noteert het Australisch BBP 0,8% hoger. De RBA is waakzaam voor kortetermijn tegenslagen door opflakkeringen van het virus. Maar over het algemeen is ze optimistisch gestemd voor de toekomst. De arbeidsmarkt is ook in goeden doen: er zijn nu meer Australiërs aan het werk dan vóór de crisis het geval was. De werkloosheidsgraad brokkelde in mei af tot het laagste niveau sinds december 2019 (5,1%) ook al noteert de participatiegraad kortbij historische toppen. Hier rijst de vraag hoeveel verder die nog kan stijgen. Anders gesteld: hoeveel aanbod van arbeid rest er nog? Want met de waanzinnige vraag door ondernemingen (aantal vacatures verpulvert record na record) maar een beperkt aanbod (onder andere door de gesloten Australische grenzen) dreigt een mismatch. Gouverneur Lowe stelde met zijn collega’s her en der al loonstijgingen vast in een poging potentiële werknemers te overtuigen. Het is een risico dat bij de RBA hoog op het lijstje staat. Maar tot nader bericht is en blijft de algemene loondruk waarschijnlijk beperkt. Het is een van de voornaamste redenen voor de matig voorziene inflatie. De RBA gaat voorbij aan de 3,5% inflatiepiek verwacht voor het vorige kwartaal en stelt 2% in het vooruitzicht voor midden 2023. De doelstelling bedraagt 2-3%. In dat scenario denkt ze de beleidsrente minstens tot 2024 op 0,1% stabiel te houden.

De centrale bank doet wel iets meer dan “kennis nemen van”. Ze verlengt bijvoorbeeld de looptijd van de 3j.-referentieobligatie niét van april tot november. De RBA (ver)koopt die in functie van haar doelstelling voor de 3j.-rente (0,1%). De bank vindt dat dit rentecontrole-experiment niet langer dan destijds vooropgesteld moet lopen. Markten anticipeerden hier al sinds begin april op. Toch komt er bij de driejaarsrente vanmorgen opnieuw bijna 8bpn bij. Langere looptijden dikken ook meerdere basispunten (3,5 tot 4,5) aan. Op dat segment van de curve weegt de RBA met kwantitatieve versoepeling. De huidige tranche van A$100 miljard is begin september uitgeput. De RBA trekt geen nieuw, vast bedrag uit maar zal aan een iets trager tempo (A$4 miljard per week i.p.v. A$5 miljard) verder opkopen. In november volgt een grondige evaluatie in functie van de tegen dan beschikbare data. De markten gaan er vanuit dat die cijfers de RBA niet meer van het ingeslagen pad van voorzichtige normalisatie afbrengen.

De Australische centrale bank is de meest recente in het rijtje die de bocht (eindelijk) inzette. Haar Nieuw-Zeelandse buur deed dat in mei al. De RBA hield die boot nog langer af en bracht daarmee de Aussie dollar de afgelopen maanden in een lastiger parket. Nu kan ze niet langer heen om de economische realiteit. De munt profiteert, zij het met mate. AUD/USD veert op van 0,753 en testte even de 0,76-weerstand. Het mag altijd ietsje meer, bijvoorbeeld boven de eerste weerstandszone in de lage 0,76. Daar is mogelijk ook iets meer algemene USD-zwakte voor nodig.

AUD/USD: Aussie dollar geniet, maar met mate, van de ingezette bocht door de RBA

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

CBRT waagt zich nog eens op de wisselmarkt

CBRT waagt zich nog eens op de wisselmarkt

Duitse continuïteit met nieuwe accenten

Duitse continuïteit met nieuwe accenten

Powell begraaft begrip ‘tijdelijke inflatie’

Powell begraaft begrip ‘tijdelijke inflatie’

Zwitserse frank niet te stoppen…?

Zwitserse frank niet te stoppen…?
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.