1-0 voor traditionele partijen in Frankrijk

Marktrapport

Cora Vandamme

In het voorjaar van 2022 trekken de Fransen naar de stembus om te bepalen wie hun volgende president zal worden. De meeste waarnemers wijzen al enige tijd in de richting van een herhaling van het 2017-scenario, namelijk een tweestrijd tussen huidige president Macron en de extreemrechtse Marine Le Pen. Volgens de laatste peilingen zouden beide kandidaten ongeveer 25% van de stemmen binnenhalen in de eerste ronde en vervolgens zou president Macron de tweede ronde winnen met ongeveer 54% van de stemmen.

Sterspelers stellen teleur

Tot zover de theorie, of in dit geval, de peilingen. De regionale verkiezingen van de voorbije weken hebben aangetoond dat verkiezingsuitslagen zich, net als voetbalmatchen, niet altijd goed laten voorspellen. Vraag het maar aan de Franse nationale ploeg.

In tegenstelling tot de verwachtingen, slaagde het Rassemblement National (RN) van Marine Le Pen er niet in om ook maar één regio binnen te halen. Dit is een zware teleurstelling voor Le Pen, die gehoopt had een boost voor haar gooi naar het presidentschap te halen uit de regionale verkiezingen. Zelfs RN-sterspeler Thierry Mariani stelde teleur in de regio Provence-Alpes-Côtes d'Azur, een regio waar het RN getipt werd als grote kanshebber. Ook voor president Macron waren de resultaten allesbehalve bemoedigend. Hij hoopte dat zijn nationale partij, La République en Marche (LREM), voet aan grond zou krijgen op het lokale niveau. Dit bleek moeilijker dan gedacht. Uiteindelijk haalden de traditionele partijen de meeste stemmen binnen.

Supporters blijven thuis

Nog opvallender dan de tegenvallende resultaten voor het RN en LREM waren de lage opkomstcijfers. Net als het publiek bij voetbalwedstrijden gedurende coronatijden, bleven ook de kiezers in grote mate thuis. Het grote verschil is evenwel dat de kiezers wel degelijk mochten opdagen maar dat minder dan 35% van de stemgerechtigden dit ook effectief deed. Bij de vorige regionale verkiezingen kwam nog zo’n 50% een stem uitbrengen. De mogelijke oorzaken voor de lage opkomst zijn legio: een gebrek aan interesse in de lokale bestuursniveaus, de gedachten die elders zijn nu de lockdowns eindelijk op hun einde komen, desillusie in de politiek,… De opkomst opkrikken zal meteen ook de grote uitdaging worden met het oog op de presidentsverkiezingen in het voorjaar van 2022.

Verlengingen zijn vrijwel zeker

Net als tijdens de vorige presidentverkiezingen is het zeer waarschijnlijk dat er een tweede ronde nodig zal zijn in 2022. De meer traditionele partijen kunnen in hun verrassend sterke prestatie immers reden zien om zelf een presidentskandidaat op te werpen, in plaats van zich reeds achter één kandidaat te scharen in de eerste ronde. Dit vergroot het aantal deelnemers en bijgevolg ook de onzekerheid over de uitslag van de verkiezingen. Momenteel staat de score op 1-0 voor de traditionele partijen. Benieuwd hoe de score eruit zal zien aan het eind van de verlengingen.

Peilingen 1ste ronde presidentsverkiezingen (% van de stemmen, op 28/06/2021)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

CBRT waagt zich nog eens op de wisselmarkt

CBRT waagt zich nog eens op de wisselmarkt

Duitse continuïteit met nieuwe accenten

Duitse continuïteit met nieuwe accenten

Powell begraaft begrip ‘tijdelijke inflatie’

Powell begraaft begrip ‘tijdelijke inflatie’

Zwitserse frank niet te stoppen…?

Zwitserse frank niet te stoppen…?
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.