Europese miljarden: signed, sealed and delivered

Marktrapport

Commissievoorzitster von der Leyen is aan haar Europese toer begonnen. Doel: de start van het Europese herstelplan in de verf zetten. En dus gaat ze eigenhandig de door de Europese Commissie (EC) goedgekeurde nationale Plannen voor Herstel en Veerkracht (RRPs) afgeven aan de nationale regeringen. Woensdag is België aan de beurt.

Dat de EC zoveel aandacht besteedt aan dit event is begrijpelijk. De plannen zijn een belangrijke stap naar de implementatie van de Herstel- en Veerkrachtfaciliteit (RRF), dat is het belangrijkste financieringskanaal waarmee de Commissie de EU-lidstaten extra budgettaire vuurkracht verschaft, om via structurele investeringen de hervorming naar meer duurzame en performante economieën te ondersteunen. Daartoe stelt de EC in het RRF 672,5 miljard euro ter beschikking van de lidstaten, waarvan 312,5 miljard euro in de vorm van subsidies en 360 miljard euro in de vorm van leningen. Een belangrijke voorwaarde is dat minstens 37% van bestedingen gericht zijn op de klimaattransitie en 20% op digitalisering.

Nog niet alle landen – o.a. Nederland - hebben hun plannen ingediend. Van diegenen die de plannen reeds hebben ingediend valt op dat de financieringsvraag zich beperkt tot de subsidies. De meeste landen  zien (voorlopig) weinig financiële voordelen in de Europese leningen of zijn weinig ambitieus. Eén belangrijke uitzondering is Italië dat zowel beroep doet op de subsidies als de leningen. Voorlopig blijft dus bijna een derde van de slagkracht van het RRF ongebruikt. Ondanks de onvolledige opname betreft het toch een belangrijke budgettaire impuls van gemiddeld meer dan 3% van het bbp. Het Belgisch Plan rekent op 5,9 miljard euro (iets meer dan 1% van het bbp).

Een gedeelte van de gevraagde financiering zal dit jaar al ter beschikking worden gesteld. De Europese Commissie gaf verleden week al een eerste obligatielening uit van 20 miljard euro. Die kon rekenen op grote interesse van de Europese markt. Op termijn plant de EC uitstaande obligaties af te lossen met bijdragen van de lidstaten en (nieuwe) eigen inkomstenbronnen, zoals koolstofemissierechten, digitale taksen en op langere termijn mogelijk ook een financiële transactietaks of bijkomende (bedrijfs)belastingen.

De EC is terecht fier op de uitrol van het RRF. Het is een belangrijke stap naar een meer gecoördineerd budgettair beleid. Maar een “Hamiltoniaanse sprong” is het zeker niet. De vaststelling blijft dat de opvang van de coronaschok in de eerste plaats gebeurde via het budgettair beleid van de lidstaten en dat een Europees budgettair (eurozone) kader met safe assets en autonome budgettaire ruimte uitblijft (zie ook onze recente KBC Economische Opinie). De druk ligt nu bij de lidstaten (vooral de sterk gesubsidieerden) om de effectiviteit van een gecoördineerde budgettaire impuls, zoals het RRF, aan te tonen.

Hans Dewachter, KBC Group Chief Economist

Herstel- en veerkrachtfaciliteit – aangevraagde bedragen (mld €)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Belgische groei bevestigt economisch herstel

Belgische groei bevestigt economisch herstel

Powell ziet geen reden tot actie

Powell ziet geen reden tot actie

MNB legt kaarten op tafel.

MNB legt kaarten op tafel.

VS-begrotingsbeleid wake-up call voor EMU

VS-begrotingsbeleid wake-up call voor EMU
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.