CNB smeedt het ijzer nu het heet is

Marktrapport

Hongarije doorbrak dinsdag het monetaire status quo op het Europese continent. Als eerste EU-lid trapte ze een verstrakkingscyclus op gang met een renteverhoging van 30 basispunten. Zoals we in het Marktrapport gisteren al aangaven, zou het niet lang duren vooraleer de tweede podiumplaats ingevuld werd. “Niet lang” duurde in dit geval iets meer dan 24 uur.

De Tsjechische centrale bank (CNB) volgde in de voetsporen van de MNB. Ze verhoogde de beleidsrente zoals verwacht met 25 basispunten tot 0,50%. Twee zaken vallen op. Één: de renteverhoging gebeurde in afwezigheid van nieuwe, up-to-date groei- en inflatievoorspellingen. En twee: de motivatie onderstreept nog maar eens de orthodoxe flair van de CNB. De laatste prognoses dateren van mei. De centrale bank stelde die toen op in een context van onzekerheid maar vindt dat ze in grote lijnen de realiteit capteren. Het gaat eigenlijk zelfs beter dan verwacht: de groeiterugval in het eerste kwartaal was aanzienlijk minder dan gevreesd. De economie komt nu van onder het juk van de coronamaatregelen en schakelt allicht een versnelling hoger in het volgende kwartaal. De Tsjechische arbeidsmarkt houdt goed stand. Het aandeel werklozen daalde in april en mei tot onder de voorspelde niveaus. De loondruk manifesteerde zich in lijn van de verwachtingen. Dat brengt ons naadloos bij inflatie. Met 2,9% j/j in mei bevindt die zich op een zucht van de maximaal toegelaten 3% (2%-doelstelling met een symmetrische 1% tolerantiemarge). De CNB is op haar hoede voor opwaartse inflatierisico’s. Ze vermoedt voor volgend jaar een terugkeer richting 2% onder invloed van beleidsnormalisatie. Rusnok en co sluiten een heropflakkering van de pandemie (bv. in de herfst) niet uit, maar verwachten dankzij de vaccinatiecampagne geen strenge en economische schadelijke maatregelen meer. Anders gezegd: de pandemie is voorbij en dat gebeurde sneller dan de CNB dacht.

Net zoals in Hongarije, is de renteverhoging niet eenmalig. De CNB laat verstaan dat de rente verder kan stijgen in de tweede jaarhelft. Tijdens de toelichting verwees gouverneur Rusnok naar hoe de mei-rentevoorspellingen zich op dit moment ontvouwen. De markt begreep dat als een onvoorwaardelijke forward guidance. De gouverneur suggereerde bovendien dat de centrale bank in principe op élke vergadering, met of zonder inflatierapport, kan schakelen. Gisteren was alvast een duidelijk precedent. De boodschap is helder: de CNB smeedt het ijzer nu het heet is. We sluiten een volgende renteverhoging in augustus niet uit met later in het jaar een derde opstapje. Het verwachte eindstation voor 2021 is 1%. De markt paste haar visie op gelijkaardige wijze aan. De Tsjechische korte (swap)rentes scheuren gisteren en vandaag samen 20 basispunten hoger. De Tsjechische kroon versterkte tot beneden EUR/CZK 25,4. We houden EUR/CZK 25,27 in het oog. Een breuk lager is mogelijk. Dan lonkt de 2020-top (voor CZK) van 24,76. Idealiter gebeurt dat gestaag. Een té snelle CZK-appreciatie is namelijk zowat het enige inflatietegenargument waar de centrale bank oren naar heeft.

EUR/CZK: verdere kroon-appreciatie lonkt dankzij doortastende aanpak van CNB

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

CBRT waagt zich nog eens op de wisselmarkt

CBRT waagt zich nog eens op de wisselmarkt

Duitse continuïteit met nieuwe accenten

Duitse continuïteit met nieuwe accenten

Powell begraaft begrip ‘tijdelijke inflatie’

Powell begraaft begrip ‘tijdelijke inflatie’

Zwitserse frank niet te stoppen…?

Zwitserse frank niet te stoppen…?
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.