Beleidscomité steekt Powell rechts voorbij

Marktrapport

De verwachtingen in de aanloop naar de Fed-vergadering waren laag. De rentemarkt nestelde zich comfortabel in de Fed-verhaallijn van blijvende steun en tijdelijke inflatie. Gisteren bleek dat ook de inschatting en de ‘forward guidance’ van de Fed tijdelijk zijn. Er was nuancering verwacht, maar de boodschap is echt niet meer dezelfde. Ze haalde vooral de rente- en wisselmarkt uit hun comfortzone. We keken uit naar drie antwoorden van de Fed. Hield ze volmondig vast aan de visie van tijdelijk hoge inflatie? Hoe stelde ze de prognoses over groei, inflatie en de eerste renteverhoging bij? En tenslotte: hoe ver zijn we verwijderd van de start van het debat over de afbouw van de obligatie-aankopen? Op alle vlakken schoof de Fed meer op dan de meesten hadden verwacht.

Het sterkste signaal kwam van de ‘dots’, de gebundelde vooruitzichten van de Fed-gouverneus. De centrale bank trok de groei- en inflatieprognoses voor dit jaar fors op tot respectievelijk 7.0% (van 6.5%) en 3.4% (van 2.4%). Ook volgend jaar blijft de groei sterk (3.3%) en de inflatie boven 2.0% (2.1%). Voor een hele reeks Fed-gouverneurs is dat voldoende om de monetaire zuurstofkuur terug te schroeven. In maart zag enkel een minderheid een renteverhoging in 2023. Nu houdt de mediaan van het beleidscomité rekening met twee verhogingen eind 2023. Een minderheid (7 op 18) wil eind volgend jaar al van start gaan. Op de persconferentie probeerde Powell dat rentevooruitzicht te ‘nuanceren’. Het deed onwillekeurig denken aan Frank Vandenbroucke die na een veiligheidsraad het versoepelingsenthousiasme van zijn collega’s probeert te temperen. De markt had minder oor naar Powell en vooral oog voor het voortschrijdend inzicht binnen het FOMC.

Als het debat over een renteverhoging opschuift, geldt dat ook voor de obligatieaankopen. De Fed zegt immers dat die een aanzienlijke tijd voor de eerste renteverhoging zullen stoppen. Tot recent vond Powell het niet gepast om zelfs maar ‘te denken aan praten’ over dit onderwerp. ‘Denken’ en ‘praten’ mag vanaf nu wel. Er komt de volgende vergaderingen zelfs een ‘roadmap’ om de markt op dat proces voor te bereiden.

 De kans dat de netto-aankopen van herverpakte hypotheekleningen later dit jaar zullen dalen en zelfs uitdoven, is groot. Die inflatie krijgt nog steeds het label ‘tijdelijk’. Het viel wel op hoe Powell tijdens de persconferentie die stelling veel minder stellig poneerde dan drie maanden geleden. In de beleidstekst wordt de ‘undershoot’ van de inflatiedoelstelling nu in de verleden tijd vermeld! 

Alle nuancering van Powell ten spijt, trok de markt haar conclusie. De Amerikaanse rentes veerden fors op; vooral het middelste segment van de curve (5j, +11 bpn) en de reële rente (10-j r +15 bpn). Dat laatste was/is een stevige opkikker voor de dollar. Na een terugval van EUR/USD tot 1.20, gaat de herpositionering vanmorgen vlot verder. De steun van 1.1985 wordt weggeblazen. Op korte termijn kan die herpositionering in het voordeel van de dollar verder gaan. Toch ook hier een bedenking. In de VS mag nu opnieuw over ‘tapering’ (afbouw van obligatieaankopen) gesproken worden, maar dat zal ook gebeuren op de ECB-vergadering in september. De Duitse 10-j rente noteert vanmorgen een kleine 10 bpn hoger dan gisteren. Laatste vaststelling. De toch wel heftige reactie van onder meer de reële rente op een nog eens niet zo dramatische wijziging, toont hoe moeilijk het zal zijn om de afbouw van de uitzonderlijke monetaire kuur ordelijk te laten verlopen. 

Figuur - Dollar krijgt adrenaline boost na nieuwe Fed-vooruitzichten.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Belgische groei bevestigt economisch herstel

Belgische groei bevestigt economisch herstel

Powell ziet geen reden tot actie

Powell ziet geen reden tot actie

MNB legt kaarten op tafel.

MNB legt kaarten op tafel.

VS-begrotingsbeleid wake-up call voor EMU

VS-begrotingsbeleid wake-up call voor EMU
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.