Poolse centrale bank stelt orde op zaken

Marktrapport

Het beleidscommuniqué van de Poolse centrale bank was gisteren categoriek. De meerderheid rond voorzitter Glapinski fluit markten en interne dissidenten terug. Hoge inflatiecijfers en commentaren van enkele Poolse centrale bankiers hintten recent in de richting van een monetaire U-bocht in navolging van bijvoorbeeld Hongarije. De Poolse zloty kreeg de wind in de zeilen en steeg in april/mei tot beneden EUR/PLN 4.50. Na gisteren wordt de bodem in het muntenpaar (4.45) sterker en kan de zloty opnieuw wat verzwakken met EUR/PLN 4.52 als eerste referentie.

De schriftelijke overlevering van de debatten legt vrij eenzijdig de nadruk op de neerwaartse economische risico’s die verbonden blijven aan de Covid-pandemie. Het lijkt alsof de globale vaccinatiecampagnes (nog) niet van tel zijn. Voor de hoge inflatiecijfers (4.8% j/j in mei) staan de usual suspects terecht: de lage vergelijkingsbasis van vorig jaar, olie-, elektriciteits- en voedselprijzen, hogere transportkosten door verstoorde productiekettingen,… Hoewel de inflatie de volgende maanden boven de tolerantiegrens van de NBP (3.5%) zal blijven, klinkt het nog steeds krachtig dat een tijdelijk fenomeen, gerelateerd aan de pandemie, geen monetair antwoord vereist. De Poolse beleidsrente blijft verankerd op 0.1% en de NBP is niet van plan daar snel verandering in te brengen. Het aankoopprogramma van overheidsobligaties draait dit jaar op lagere toeren, maar loopt zonder einddatum. De NBP blijft zelfs bereid om over te gaan tot wisselkoersinterventies indien nodig om haar monetaire boodschap kracht bij te zetten. Ze heeft deze keer geen problemen met het huidig niveau van de zloty ondanks de recente stijging. Eind vorig jaar was de EUR/PLN-daling beneden 4.50/4.45 het startschot om over te gaan tot zloty-verkopen.

MNB wil stevig van start gaan

In de inleiding kreeg de Hongaarse U-bocht al een korte vermelding. De Hongaarse centrale bank wil haar beleidsrente (0.60%) op de junivergadering optrekken. In tegenstelling tot de NBP is ze wel op haar hoede voor de mogelijk structurele aard van de hogere inflatie. Ze bevindt zich al twee opeenvolgende maanden boven 5% j/j. Tot voor kort was de assumptie dat de MNB eerder in de richting keek van een eenmalige renteverhoging, maar vicevoorzitter Virag stelde die prognoses begin deze week bij. Hij bereidt de markt voor op een stevige eerste verhoging (voorbeeld +30 basispunten), gevolgd door matigere stappen (+10/15 basispunten) tijdens de zomer. Daarmee komt er een einde aan het uiterst soepel MNB-beleid, gerechtvaardigd door een krachtig economisch herstel (>6% in 2021) en een langere periode van hogere inflatie (>4% in 2021). De Hongaarse forint steeg van EUR/HUF 349 richting de recente herstelbodem van EUR/HUF 346. Cruciale steun bevindt zich rond EUR/HUF 343.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

EUR/PLN: Poolse centrale bank roept zlotyherstel een halt toe

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Duitse parlementsverkiezingen zijn voorbode van moeizame coalitievorming

Duitse parlementsverkiezingen zijn voorbode van moeizame coalitievorming

De prijs van gas explodeert

De prijs van gas explodeert

Hoog politiek spel over schuldplafond in de VS

Hoog politiek spel over schuldplafond in de VS

Hoera! Inflatie(verwachtingen) steeds hoger!

Hoera! Inflatie(verwachtingen) steeds hoger!
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.