Fel licht aan het einde van de tunnel

Marktrapport

Het economisch vertrouwen in de EU neemt met rasse schreden toe. De Europese Sentiment Indicator van de Europese Commissie evenaart het hoogste peil sinds de financiële crisis. De ESI is een belangrijke vooruitlopende indicator en een voorbode van (sterk) aantrekkende groei in Europa. België volgt de algemene Europese trend.

De ESI is een samengestelde indicator die ontwikkelingen en vooruitzichten in vijf sectoren samenvat: industrie, diensten, bouwnijverheid, kleinhandel en consumenten. Wat sterk opvalt is dat de toename van het economisch sentiment zich doorzet in alle vermelde sectoren. De Europese industrie bevindt zich nu (na een ononderbroken stijging gedurende de laatste zes maanden) op recordhoogte – vooral dankzij sterke productiecijfers en uitvoerorders. Het vooruitzicht van een nakende heropening van de Europese economie doet het producentenvertrouwen in de dienstensector en de kleinhandel toenemen. En het vertrouwen van de financiële sector nam vooral toe als gevolg van een minder negatieve evaluatie van de economische impact van de pandemie. Alle indicatoren bevinden zich nu boven hun langetermijngemiddelde.

De sterke heropleving vertaalt zich ook in sterk verbeterde werkgelegenheidsvooruitzichten. Een Europees economisch herstel zonder grote littekens in de vorm van een grote toename in de langdurige werkloosheid (hysterese) zit dus nog in de kaarten – niettegenstaande het feit dat de werkloosheid tijdelijk kan stijgen. De verbeterde economische verwachtingen gaan echter ook gepaard met toenemende prijsdruk. Het economisch herstel uit een historisch diepe recessie tijdens de pandemie vertaalt zich in een (tijdelijke) verstoring van vraag- en aanbodverhoudingen, die ook leiden tot een fors prijsherstel op cruciale grondstoffenmarkten (bv. op de oliemarkt). Producenten verwachten dan ook dat de verkoopsprijzen in de komende drie maanden verder zullen toenemen. Die stijging wordt vooral verwacht in de industrie en de bouwnijverheid, die het meest zijn blootgesteld aan oplopende grondstofprijzen.

Bovendien gaan de producenten uit van een sterke toename van de vraag in de komende maanden. De meer optimistische vraagverwachtingen vinden we niet alleen terug in de Europese industrie of bouwnijverheid maar ook in de dienstensector en kleinhandel. Die versterking van de vraag wordt niet alleen gedreven door een nakende versoepeling van de coronamaatregelen, maar ook door het sterk herstel van het consumentenvertrouwen in Europa. Vooral de vrees voor toekomstige werkloosheid nam sterk af, terwijl het vertrouwen in de gezondheid van de eigen financiële positie in het komende jaar toenam. Of dit ook betekent dat we afstevenen op een algemene consumptiegekte in de komende maanden, blijft een open vraag. Europese huishoudens gaven wel aan dat ze de intentie hebben om in het komende jaar opnieuw belangrijke aankopen te doen.

Al bij al een uitstekend rapport voor de Europese economie dat het beste laat verhopen voor het nakend economisch herstel.

Hans Dewachter, KBC Group Chief Economist

Economische Sentiment Indicator (EU)

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

CBRT waagt zich nog eens op de wisselmarkt

CBRT waagt zich nog eens op de wisselmarkt

Duitse continuïteit met nieuwe accenten

Duitse continuïteit met nieuwe accenten

Powell begraaft begrip ‘tijdelijke inflatie’

Powell begraaft begrip ‘tijdelijke inflatie’

Zwitserse frank niet te stoppen…?

Zwitserse frank niet te stoppen…?
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.