And… lift-off

Marktrapport

De recent gepubliceerde cijfers voor de groei in het eerste kwartaal van 2021 bevestigen over het algemeen het basisscenario van een wereldwijd – zij het asynchroon – economisch herstel. Niet onverwacht is vooral de VS klaar voor een stevige take-off. Uitzonderlijke budgettaire stimulus, een stevige vooruitgang inzake vaccinatie en het geleidelijk versoepelen van de beperkende coronamaatregelen maken dat de Amerikaanse economie reeds een historisch sterke bbp-groei kende begin 2021. De eerste raming gaat uit van een kwartaalgroei van 1,6% (of 6,4% op jaarbasis), ondanks de recente (tijdelijke) disrupties in de internationale handel. Een sterke binnenlandse vraag, mede als gevolg van de nieuwe inkomenstransfers uit het American Rescue plan, blijkt de belangrijkste motor van de groei. In lijn met de meeste waarnemers verwachten ook wij dat deze groei in de rest van het jaar zal aanhouden en mogelijk zelfs nog aantrekt naarmate een aantal flessenhalzen worden weggewerkt en de dienstensector volledig heropent. De VS is dus duidelijk op weg naar een recordgroei dit jaar.

In tegenstelling tot de VS hebben de eerste tekenen van economische heropleving zich nog niet vertaald in een positieve groei voor de eurozone. De eerste ramingen wijzen op een tweede krimp op rij         (-0,7% in K4 2020 gevolgd door -0,6% in K1 2021). Zo belandt de eurozone in een technische recessie. Het eurozone-bbp staat nu ongeveer 5,5% onder het pre-crisisniveau. Er is wel een grote heterogeniteit tussen de lidstaten. De negatieve groei in de eurozone werd vooral gedreven door het sterk negatieve cijfer voor Duitsland (-1,7%) en een lichtere krimp in Italië (-0,4%) en Spanje (-0,5%). Vooral de Duitse krimp, als gevolg van o.a. een verstrakking van de lockdown en bevoorradingsproblemen in de industrie, trekt de aandacht. Frankrijk (0,4%) en ook België (0,6%) waren in het eerste kwartaal bij de sterkst groeiende eurolanden.

Niettegenstaande de double-dip is er ook reden voor een zeker (voorzichtig) optimisme. De Europese economieën geven blijk van een grote economische veerkracht, waardoor de huidige lockdownmaatregelen al bij al een minder negatieve impact hebben. Recente Eurostat-cijfers wijzen daarnaast op een lichte daling van de werkloosheid – mede als gevolg van de verlenging van de steunmaatregelen - en de Europese economische sentimentsindicatoren blijven opwaarts gericht (vooral voor de industrie). Bovendien is het vaccinatieritme gevoelig opgedreven in de EU waarmee de geleidelijke economische (her)opening nu echt in het vizier komt. Ten slotte blijven het monetair en budgettair beleid het economisch herstel ondersteunen. De Europese economie is dan wel nog niet opgestegen – zoals de Amerikaanse – maar het taxiën naar de startbaan is wel degelijk ingezet.

Figuur - BBP-groei 1e kwartaal 2021 (kw/kw, in %)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

EU kan verschil maken als serie-emittent

EU kan verschil maken als serie-emittent

Geeft de Fed het startschot voor marathon?

Geeft de Fed het startschot voor marathon?

Inflatie hoger! Rente … lager!

Inflatie hoger! Rente … lager!

Poolse centrale bank stelt orde op zaken

Poolse centrale bank stelt orde op zaken
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.