Europese rentes gaan door op hun elan

Marktrapport

Wat hebben Superman en ECB-topvrouw Lagarde gemeen? (…) Wat zegt u? Ze voelen zich beiden vaak alleen en onbegrepen? Gedurfd, maar niet wat ik zoek. (…) Ja, meneer? (…) Het zijn beiden gekostumeerde helden! (…) Opnieuw ga ik mij moeten onthouden van commentaar. (…) Nog iemand? (…) Neen? (…) Ze kunnen beiden niet zonder hun Lane! (zelf gevonden). De Man van Staal laadt na een dagje slechteriken verslaan de batterijen op bij zijn enige steun en toeverlaat, Lois. De wijze uil is reddeloos zonder de analyses en inzichten van haar hoofdeconoom Philip om het monetaire beslissingsproces in goede banen te leiden.

De Lane van de ECB is meer dan hoofdeconoom alleen. Hij is de grijze eminentie van de centrale bank en architect van het uitzonderlijk soepel monetair beleid. De verpersoonlijkte monetaire duif toont zich naar de buitenwereld ook het moreel geweten van de groep. Bij de jongere generatie staat hij schertsend geboekstaafd als notoir party pooper. Lane zal liever iets te veel stimuleren dan iets te weinig, is steeds bevreesd om neerwaartse economische risico’s en verwacht tot dusver maar niets van inflatie, het kryptoniet van de centrale bank. Als Lane spreekt is het steevast met dezelfde waarschuwende, ontmoedigende, ondertoon. Ja de cijfers zijn beter, maar… Ja de vaccinatiecampagnes komen op dreef, maar… Aan dooddoeners doorgaans geen gebrek.

We schrokken ons gisteren dan ook te pletter tijdens het zappen. Voor de Zweedse televisie zei de polyglotte Ier dat we voor een “ömschlägpünkt” staan. Ondanks de beperkte Ikeakennis van het svenska begrepen we snel de symbolische waarde van de woorden. De laatste der Mohikanen geeft zijn zegen aan het economische herstel. We hebben het keerpunt bereikt. Maatregelen om de virusverspreiding in te perken domineerden de eerste maanden van het jaar, maar voor de maand mei, de zomer en bij uitbreiding zelfs de rest van het jaar ziet het er bijzonder goed uit. De boodschap op zich bevat weinig wereldschokkend nieuws; het is vooral de persoon die ze brengt die er betekenis aan geeft.

Alsof ze voelden dat er verandering op til was, sloopten de lange Europese rentes al voor het baanbrekende interview eerste weerstandniveaus. Je kan Lane uit hun elan halen, maar het elan niet uit Lane. De Europese 10j swaprente en Duitse 10j rente zetten nieuwe hersteltoppen. Beiden hebben het vizier gericht op cruciale weerstand, respectievelijk rond 0.21%/0.23% en -0.15%/-0.14%. Het is een combinatie van de toppen uit 2020, de vorige recordbodem uit 2016 en het 38% herstelniveau van de rentedaling tussen 2018 en 2020. Een breuk boven die zone heeft een sterke technische waarde en moet gedragen worden door fundamentele veranderingen. De bocht naar voorzichtige beleidsnormalisatie – ingezet door onze goede vriend Lane – en/of de economische revival zijn beide kanshebbers.

 

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

Europese 10j swaprente op weg naar cruciale weerstand

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Bizarre daling van lange Amerikaanse rentes

Bizarre daling van lange Amerikaanse rentes

Norges Bank mikt op september

Norges Bank mikt op september

Beleidscomité steekt Powell rechts voorbij

Beleidscomité steekt Powell rechts voorbij

Het EK: De belangrijkste bijzaak ter wereld

Het EK: De belangrijkste bijzaak ter wereld
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.