CNB en MNB spelen met andere kaarten

Marktrapport

De Tsjechische (CNB) en de Hongaarse (MNB) centrale banken gaven deze week een update over hun (onveranderd) beleid. Ze bevinden zich in een gelijkaardige situatie, maar een verschillende startpositie en de mate van kwetsbaarheid van de munt bepalen hun bewegingsvrijheid.

Ook in centraal Europa is het virus aan een nieuwe opmars bezig. Beperkende maatregelen remmen de binnenslands vraag af, vooral in de dienstensector. De (export)vraag van de industriële sector blijft sterk. De CNB wijst wel op spanningen in de toeleveringsketting die de activiteit in de war kunnen sturen en de inflatie hoger tillen. De CNB en MNB houden vast aan een sterk herstel in de tweede jaarhelft.

In beide gevallen is de munt belangrijk voor het monetair beleid. Kleine, open economieën die veel grondstoffen invoeren, hebben een veel nauwere band tussen de munt en inflatie. Hierdoor krijgen de centrale banken tegenstrijdige beleidsimpulsen. Sinds midden februari kwamen de lokale munten ietwat onverwacht onder druk. Enerzijds duwt de virusopstoot het verhoopte groeipad (en de monetaire normalisatie) achteruit. Anderzijds weegt de stijging van de lange/reële rentes in de kernlanden (VS, en mindere mate Europa). Hier speelt zelfs een soort Mattheuseffect. De munt van wie het al goed deed (Tsjechië), blijft gespaard. De munt van het land met beperkte monetaire ruimte om de economie te ondersteunen omwille van hogere inflatie (Hongarije), komt extra onder druk. Hierdoor dreigt de inflatie verder te versnellen.

De CNB liet de situatie relatief rustig over zich heen gaan. Ze houdt vast aan haar aangekondigde renteverhoging in de tweede jaarhelft. Uitstel kan bij een grotere impact van de nieuwe virusopstoot. De kroon blijft ondanks de recente correctie sterker dan in de beleidsprognose van de CNB, met een dempend effect op de inflatie (2.1% in februari en zeer kort bij de beleidsdoestelling). Een ordelijke globale rentestijging en een constructief algemeen risicosentiment spelen in de kaart van de kroon, zelfs al stelt de CNB een eerste renteverhoging uit. Normalisatie blijft een eigen (orthodoxe) keuze van de CNB, niet opgedrongen door de markt. Dat is positief voor de munt.

Voor Hongarije is de situatie complexer. De MNB wil alles in het werk blijven stellen om de economie te ondersteunen. Onder meer door de zwakke munt dreigt de inflatie de volgende maanden tijdelijk op te lopen tot 5%. De centrale bank houdt de impact van de globale marktcontext op de inflatie (lees op de forint) scherp in het oog en zal optreden indien nodig. Concreet kan ze de 1-weeks deposito rente bijkomend verhogen. Sinds september bedraagt die 15 basispunten meer (0.75%) dan de basisrente. In tegenstelling tot Tsjechië, zou dit eerder een (door de markt) gedwongen renteverhoging zijn. Die kan de muntverzwakking afremmen, maar waarschijnlijk niet omkeren. Voor blijvende winst is meer nodig (lagere inflatie, of een minder volatiele internationale context). Dat gezegd zijnde was de reactie van de forint na de beleidsvergadering constructief. De markt hecht iets meer geloof aan het MNB-engagement om de inflatie onder controle te houden. Een nieuw historisch dieptepunt van de forint boven EUR/HUF 370 wordt minder waarschijnlijk.

Figuur -  Markt geeft Tsjechische kroon (rood) meer ademruimte dan de Hongaarse forint (blauw).

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

USD correctie: niet meer dan een pauze?

USD correctie: niet meer dan een pauze?

Een sterk, maar ongelijk herstel

Een sterk, maar ongelijk herstel

OPEC+ neemt de markt alweer tegenvoets

OPEC+ neemt de markt alweer tegenvoets

Verbluffende cijfers, povere reactie

Verbluffende cijfers, povere reactie
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.