PMI’s blijven hangen; markt kijkt vooruit

Marktrapport

De allesomvattende PMI-bedrijfsvertrouwensindicator voor de euro zone steeg in februari marginaal van 47.8 tot 48.1. Het is de vierde opeenvolgende maand dat de economische vinger aan de pols op economische contractie wijst (lezing < 50). We kunnen dus met stijgende zekerheid zeggen dat het eerstekwartaal groeicijfer licht negatief zal zijn.

De status quo van de “top line” verbergt een nieuwe, toenemende divergentie tussen de exportgerichte verwerkende nijverheid en de binnenlandse diensteneconomie. Hoewel de lockdownmaatregelen die in voege waren veelal gewoon in voege bleven, kreeg het vertrouwen in de diensteneconomie opnieuw een tik. De PMI daalde van 45.4 tot 44.7. De malaise staat in schril contrast met de boomende maakindustrie. Die deelreeks steeg voor de eurozone van 54.8 tot 57.7, het hoogste niveau sinds februari 2018. De dienstensector blijft wel de belangrijkste en maakt nog steeds zo’n 73% deel uit van het EMU BBP. Op nationaal niveau zien we dezelfde spreidstand in Duitsland en Frankrijk. De remonte van de verwerkende nijverheid is wel nog steeds vooral op Duits conto te schrijven.

Duiken we in de details van het rapport, dan stuiten we al snel op diezelfde split tussen diensten en verwerkende nijverheid. Zowel actuele productie als nieuwe orders stijgen in de maakindustrie tot het hoogste niveau in enkele maanden maar wegen niet op tegen de valversnellingen in de dienstensector. De tewerkstelling in de verwerkende nijverheid neemt voor het eerst in 22 maanden zelfs toe, nu bedrijven alle zeilen bijzetten om de vraag bij te houden en voorraden aan te vullen. De inputprijzen in deze sector stijgen aan het snelste tempo in bijna 10 jaar tijd! Behalve de sterke vraag spelen hogere grondstof- en transportprijzen een rol. Bovendien rekenen producenten de kosten stilaan door aan de eindgebruiker. De indicator voor outputprijzen stijgt tot het hoogste niveau in bijna 3 jaar. IHS Markit, verantwoordelijk voor de publicatie van de PMI’s, vermeldt voor het eerst expliciet dat de verstoorde internationale productiekettingen zich de volgende maanden in hogere inflatie zal vertalen, zeker als het einde van de lockdownmaatregelen ook de diensteneconomie opnieuw ontketent. De deelcomponent die peilt naar toekomstige groeiverwachtingen (volgende 12 maanden) steeg in ieder geval tot het hoogste niveau sinds maart 2018.

Op de markten houdt de marktnarratief van toekomstig herstel stand. De Europese 10j swaprente probeert de psychologische kaap van 0% voor het eerst sinds april te ronden. Dat niveau is ook het 62% herstelniveau van de rentedaling tussen maart en december. Een breuk hoger effent samen met de fundamentele analyse het pad richting de 2020 top net boven 0.20%. De wisselmarkt was de voorbije dagen het noorden wat kwijt in het globale reflatieverhaal. De euro neemt net als gisteren de bovenhand over de dollar. EUR/USD rondt opnieuw de kaap van 1.21. Een stijging boven 1.2197 is nodig om de hersteltop van 1.2350 en bij uitbreiding onze langetermijndoelstelling van 1.2550 opnieuw op de kaart te brengen. De Europese beurzen komen de flauwte van deze week te boven en winnen voorlopig tot 0.50%.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

Europese 10j swaprente probeert kaap van 0% te ronden

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

NBP is blind voor inflatie

NBP is blind voor inflatie

BoE volger; (nog) geen echte koptrekker

BoE volger; (nog) geen echte koptrekker

And… lift-off

And… lift-off

RBA buigt niet en predikt gul beleid

RBA buigt niet en predikt gul beleid
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.