CEE-landen verrassen met positieve groei

Marktrapport

Februari  release-maand

Februari is een release-maand voor een aantal macro-economische sleutelindicatoren. De meeste landen publiceren in deze periode naast de gebruikelijke inflatiecijfers ook updates over economische groei. In deze economisch sterk volatiele tijden is die informatie erg waardevol, zeker nu we ons op epidemiologisch, monetair als budgettair vlak steeds verder op onbetreden terrein wagen.

En die updates verrassen duidelijk in positieve zin. De economieën blijken veerkrachtiger dan eerst gedacht – mede door sterk gerichte beleidsmaatregelen, een dynamische industriële productie en beperktere verliezen in de dienstensector. Zo publiceerden de VS en China opnieuw positieve groeicijfers voor 2020K4 en rapporteerden ook de EU en de eurozone kleiner-dan-verwachte verliezen (-0,4% en -0,6%). En begin deze week verrasten ook Japan en het VK met groeicijfers van respectievelijk 3,1% en 1,0%. Dergelijke cijfers laten verhopen dat de impact van de verlenging van de beperkende maatregelen in 2021 ook beperkt zal zijn. Dat het buitengewoon ondersteunend beleid nog geen aanleiding geeft tot sterke inflatoire druk is een bijkomend pluspunt. Zowel de eurozone (0,9%) als de VS (1,4%) kenden gematigde inflatiecijfers voor januari 2021.

Centraal- en Oost-Europa (CEE) bevestigen trend

Net als voor Tsjechië (0,3%) en Polen (-0,7%) eerder deze maand, waren ook de cijfers voor de andere CEE-landen verrassend goed. Bulgarije, Hongarije en Slowakije rapporteerden gisteren alle drie een positieve groei voor het vierde kwartaal, respectievelijk 2,1%, 1,0% en 0,2%. Voor sommige niet euro-landen, zoals Tsjechië en Polen, viel ook inflatie iets hoger uit dan initieel verwacht.

Een dynamische industriële activiteit – gedreven door een sterke exportvraag - vormt een belangrijk verklaring voor de sterke resultaten. De meest recente Eurostat-cijfers tonen aan dat, in tegenstelling tot de meeste andere EU-lidstaten, de industriële productie in de CEE-landen nog toenam ten opzichte van vóór de crisis. Op korte termijn houdt dit echter ook risico’s in. De januari-PMI’s geven immers aan dat disrupties in industriële waardeketens, prijsstijgingen van intermediaire inputs en een aantal logistieke flessenhalzen (bijv. containertekorten) de productiecontinuïteit in gevaar brengen. En dit kan in een regio die zwaar getroffen wordt door tweede en derde pandemische golven op korte termijn wegen op de economische activiteit.

Een veerkrachtige economie en spoedig economisch herstel hebben mogelijk ook financiële gevolgen, in het bijzonder voor CEE-landen buiten de eurozone. In het bijzonder in Tsjechië, staat een normalisering van het monetair beleid (lees stijging van de beleidsrente) hoog op de agenda, op voorwaarde dat het economisch herstel niet wordt geraakt. Beter-dan-verwachte groei heeft dus ook financiële implicaties – zoals een sterke appreciatie van de Tsjechische kroon. 

CEE-landen verrassen met positieve groei 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

NBP is blind voor inflatie

NBP is blind voor inflatie

BoE volger; (nog) geen echte koptrekker

BoE volger; (nog) geen echte koptrekker

And… lift-off

And… lift-off

RBA buigt niet en predikt gul beleid

RBA buigt niet en predikt gul beleid
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.