Europese 10j-swaprente ontdooit

Marktrapport

Een opvallende beweging vanmorgen: de (Europese) rentes veren opnieuw stevig op. De 10j-swaprente geeft een belangrijk technisch signaal. Ze neemt afscheid van een geleidelijk opwaarts trendkanaal en nestelt zich boven de recente toppen. Voor het eerst sinds de crisis doemt de 0%-grens op aan de horizon.

De beweging was vrijdag in de VS al ingezet zonder noemenswaardig nieuws. China (Nieuwjaar) en de VS (President’s Day) zijn vandaag gesloten. Dat kan een reden zijn om de beweging met omzichtigheid te interpreteren. Maar toch… Fed- en ECB-gouverneurs deden er recent alles aan om de (rente)geest in de fles te houden. Het is absoluut niet het moment om al over een afbouw van het ultrasoepel beleid te praten. De markt kijkt echter steeds meer in een andere richting. Enerzijds is de huidige corona-opstoot, annex beperkende maatregelen, een economische tegenvaller. Vooral de Europese groei zal dit kwartaal opnieuw in het rood gaan. Anderzijds heeft de economie wereldwijd resistentie opgebouwd tegen het virus. Zowat overal was het vierde kwartaal minder slecht dan gevreesd, zelfs in de EMU. Vanmorgen rapporteerden landen als Japan, Singapore en Thailand sterker dan verwachte Q4 groeicijfers. Oud nieuws, maar veelzeggend over de veerkracht in een groot deel van de economie. Ook op het op het inflatiefront beweegt er wat. De Amerikaanse januaricijfers waren de spreekwoordelijke uitzondering. In de meeste andere landen klokte de inflatie aanzienlijk hoger af dan verwacht, zelfs in de EMU. Hoewel er dikwijls technische, éénmalige factoren of de olieprijs in het spel waren, zijn de cijfers wel wat ze zijn: hoger dan verwacht. De analyse van de ECB en de Fed luidt voorlopig “een tijdelijk fenomeen die onze volledige aandacht (nog?) niet krijgt”. Andere centrale bankiers (VK, Rusland, Hongarije, Tsjechië) sturen wel schuchtere signalen uit dat de versoepelingscyclus mogelijk voorbij is.In deze context is het voor de (rente)markt niet verboden om ‘stilaan’ wat op te schuiven, zeker gegeven de zeer lage niveaus in absolute termen en gegeven de extreme dosis monetaire en fiscale stimulus.

Last but not least is er natuurlijk de bron van alles: het virus. In landen als de VS of het VK is de ‘mindset’ duidelijk aan het veranderen. In de VK bijvoorbeeld zijn ondertussen een groot deel van de als prioritair aangeduide groepen gevaccineerd. De roep om versoepelingen neemt er hand over hand toe. Ook in de VS ondersteunt de daling van de besmettingen de hoop op een terugkeer naar een meer normaal leven. Uiteraard zal corona nog lang diepe wonden en littekens nalaten op de economie. De centrale bankiers zullen de rente nog lang laag houden en obligaties blijven kopen. Toch hoeft dat tegelijk de markt niet tegen te houden om haar eigen dynamiek te ontwikkelen en de nieuwe realiteit deels te verdisconteren. De technische grafieken geven aan dat dit proces volop bezig is. De Amerikaanse 10j- & 30j-rentes doorbraken vrijdag alvast de technische zones van respectievelijk 1.20% en 2%. Gaan deze (nog steeds lage) rentes het herstel tegenhouden zodra de vaccinaties opnieuw een of ander nieuw normaal toelaten? De centrale bankiers hebben goede redenen om de weg van de voorzichtigheid te blijven prediken. De markten bekijken op dit ogenblik steeds meer de keerzijde van de medaille, zelfs in Europa. Het verbeterende technisch beeld van de rentegrafieken is een signaal dat niet zomaar genegeerd kan worden.

 

Figuur - EMU 10j-swaprente op weg naar positief terrein?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Wie is nog blij met (versnelde) reflatietrade?

Wie is nog blij met (versnelde) reflatietrade?

RBNZ (ongewild) voorloper in normalisatie?

RBNZ (ongewild) voorloper in normalisatie?

Corona trof gewesten in 2020 vrij gelijkmatig

Corona trof gewesten in 2020 vrij gelijkmatig

Reputatie komt te voet en gaat te paard

Reputatie komt te voet en gaat te paard
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.