Zoetzure economische EC-vooruitzichten

Marktrapport

Op 11 februari publiceerde de Europese Commissie (EC) haar zogenoemde Winter 2021 Interim Economic Forecast. Deze geeft een economische update van meer uitgebreide vooruitzichten die de EC halfjaarlijks publiceert in de lente en herfst. In deze uitzonderlijke tijden, met o.a. extreme macro-economische volatiliteit, zijn die updates meer dan nodig om gelijke tred te houden met de recentste economische en epidemiologische ontwikkelingen. Zo hielden de laatste (herfst)vooruitzichten van de EC geen of onvoldoende rekening met de tweede golf van de pandemie, de verstrenging van beperkende maatregelen, de vaccinatiecampagnes, de goedkeuring van het Europees herstelfonds of de finale brexitdeal.

Eerst het goede nieuws. De EC ziet een sneller einde aan de Covid-crisis. Ze verwacht nu dat de EU-economie - met een groei van 3,7% in 2021 en 3,9% in 2022 - het pre-crisis bbp niveau zal bereiken in 2022, vroeger dan haar vorige voorspelling van eind 2023. Maar - en dat is dan het slechte(re) nieuws - zolang de pandemie niet voldoende onder controle is, blijft het wachten op een stevige economische heropleving. Die visie vertaalt zich ook in de winter forecast. Ondanks positieve overloopeffecten en beter dan verwachte cijfers voor 2020, verlaagde de EC haar groeivooruitzichten voor 2021 en 2022. Dat is in belangrijke mate het gevolg van de aanhoudende negatieve impact van de pandemie op de economische activiteit in de eerste helft van 2021, die ze nu groter inschat dan in haar herfstvooruitzichten. Ze verwacht dat de groei pas aantrekt vanaf de tweede jaarhelft, eens doorgedreven vaccinaties een geleidelijke versoepeling van de coronamaatregelen toelaten. In die zin schuiven de EC-vooruitzichten op in de richting van het KBC Economics scenario.

De EC-vooruitzichten blijven overigens heel verschillend voor de individuele lidstaten. Het licht aan het einde van de tunnel schijnt niet voor alle landen even sterk. De sterkst getroffen landen, zoals Italië en Spanje, zouden ook eind 2022 het pre-crisis bbpniveau niet bereiken. Verschillen in economische structuur, impact van de pandemie en de beleidsrespons bieden de verklaring. Bij deze vooruitzichten houdt de EC wel geen rekening met de positieve impuls die het Europees herstelfonds vanaf de tweede helft van het jaar zou brengen - gemiddeld geraamd op 2% van het bbp. Voor België gaat de EC uit van een groei van 3,9% in 2021 en 3,1% in 2022. En met deze groeicijfers bereikt België het pre-crisis bbp-niveau opnieuw midden 2022.

Risico’s op ontsporende inflatie ziet de Commissie niet direct. Belangrijke output gaps en de euro-appreciatie verschaffen een zekere marge voor economische groei zonder dat deze noodzakelijkerwijze ontspoort in sterke structurele inflatiedruk.

Als uitsmijter vermeldde commissaris Gentiloni nog dat de EC in de loop van de komende weken de (mogelijke verlenging van de) SGP escape clause (tijdelijke opheffing van de Europese begrotingsregels) bekijkt, en dat volgens hem de impact van de crisis niet noodzakelijk eindigt op 31 december 2021. Daarmee is het debat voor mogelijke bijkomende budgettaire stimulus in 2022 geopend.

Met deze vooruitzichten neemt de Commissie een gematigder positie in die uitgaat van een geleidelijk herstel vanaf de tweede jaarhelft en zonder uitzonderlijke abrupte uitgavengekte. Vooruitzichten die aansluiten bij onze visie. De februari-update van de KBC-Economics vooruitzichten wordt gepubliceerd op maandag 15 februari.
 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Wie is nog blij met (versnelde) reflatietrade?

Wie is nog blij met (versnelde) reflatietrade?

RBNZ (ongewild) voorloper in normalisatie?

RBNZ (ongewild) voorloper in normalisatie?

Corona trof gewesten in 2020 vrij gelijkmatig

Corona trof gewesten in 2020 vrij gelijkmatig

Reputatie komt te voet en gaat te paard

Reputatie komt te voet en gaat te paard
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.