Stuurt optimistische Riksbank EUR/SEK beneden 10?

Marktrapport

Vanmorgen hield de Zweedse Riksbank haar monetair beleid ongewijzigd. De beleidsrente bedraagt 0%. In november trok ze het aankoopprogramma van activa op van SEK 500 mld tot SEK 700 mld. Dat blijft zo, al concretiseert ze de enveloppe tegen eind 2021 volledig te willen gebruiken. De voorraad aan gekochte activa zal daarna minstens tot eind 2022 stabiel blijven.

Het nieuwe driemaandelijks beleidsrapport geeft een update van de vooruitzichten tot begin 2024. Het Zweedse herstel kreeg in het vierde kwartaal tegenwind van de nieuwe corona-opstoot, maar de economie paste zich (veel) beter aan dan tijdens de eerste coronagolf en bijhorende maatregelen. De groei blijft daardoor beter op koers dan dat de centrale bank in november verwachtte. Voor 2020 blijft de economische krimp beperkt tot -2.8% (-4.0% verwacht in november). Voor dit jaar rekent de Riksbank op een groei van 3% (was 2.6%). De economie kan in de tweede jaarhelft al terugkeren naar het niveau van voor de Covid-crisis. De neerwaartse BBP-herziening in 2022 (tot 3.9%) blijft meer dan aanvaardbaar.

De centrale bank trok ook haar inflatievooruitzichten op. De CPIF inflatie blijft over de periode 2021 (1.5%) tot en met 2023 (1.7%) wel duidelijk onder de 2%-doelstelling. Dat is de belangrijkste reden waarom de Riksbank zich ondanks het verwachte economische herstel niet gehaast is om de rente snel te verhogen. Ze schat de beleidsrente begin 2024 nog steeds in op 0% en vermeldt zelfs dat de rente nog steeds verlaagd kan worden bij twijfel over de geloofwaardigheid rond het bereiken van de inflatiedoelstelling. Op dit ogenblik is daar geen reden toe. De financiële inflatieverwachtingen zoals afgeleid uit de obligatiemarkt (10-j) tonen eenzelfde opwaartse trend als in de VS of Europa en naderen zelfs de kaap van 2%.

Over de Zweedse kroon houdt de Riksbank zich eerder op de vlakte. Ze neemt akte van het herstel omwille van het betere algemeen risicosentiment, na de forse liquiditeit gedreven vrije val in maart. De kroon noteert nu zelfs sterker (tegen de euro) vergeleken met juist voor het uitbreken van de coronacrisis en is daarmee een van de sterkst presterende munten van het voorbije jaar. Die relatief sterke munt houdt op korte termijn de inflatie in toom en laat de Riksbank alle tijd om de kat uit de boom te kijken. De centrale bank gaat ervan uit dat de (handelsgewogen) kroon stillaan aan een consolidatie toe is.

De kroon wint vanmorgen beperkt terrein na de optimistische economische boodschap van de Riksbank. Hoewel ze nog op de vlakte blijft, kan ze het monetaire beleid op termijn sneller normaliseren dan de ECB. Samen met een aanhoudend constructief algemeen klimaat, moet EUR/SEK onder de psychologische kaap van 10 kunnen postvatten. Dat zou het technisch beeld voor de kroon verder verbeteren, met een volgende intermediaire steun nabij 9.75 en een belangrijke referentie op lange termijn nabij 9.45 (cf. grafiek).

Figuur - Kroon nadert opnieuw psychologische kaap van EUR/SEK 10

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Wie is nog blij met (versnelde) reflatietrade?

Wie is nog blij met (versnelde) reflatietrade?

RBNZ (ongewild) voorloper in normalisatie?

RBNZ (ongewild) voorloper in normalisatie?

Corona trof gewesten in 2020 vrij gelijkmatig

Corona trof gewesten in 2020 vrij gelijkmatig

Reputatie komt te voet en gaat te paard

Reputatie komt te voet en gaat te paard
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.