Pond bokst boven soortelijk gewicht

Marktrapport

Hoe zou het ondertussen gaan met het VK en het Britse pond in het bijzonder? Eind vorig jaar bedolven onder een overdosis aandacht, maar voorlopig nog sterk onderbelicht gebleven. Geheel volgens de verwachtingen steken al snel de losse eindjes van het brexitakkoord de kop op. Getuige onder meer de exportproblemen in de visserij. Tegen de verwachtingen in doet het Britse pond het sinds de start van het jaar behoorlijk goed. De munt doet momenteel zelfs dat waar ze na het kerstakkoord nog jammerlijk faalde: het EUR/GBP 0.8864-steunniveau testen.

De EUR/GBP-handel was de eerste dagen van het jaar een flauw afkooksel van de EUR/USD. Het gevreesde zwarte gat na een intensieve brexitperiode was snel een feit. Doelloos op zoek naar inspiratie uit een andere hoek om de draad terug op te pikken. De corona-evergreen bood een eerste kans als marktthema, maar sloeg niet aan. Het Verenigd Koninkrijk draagt meer dan ooit de bedenkelijke eer van Europees koploper wat betreft besmettingen en overlijdens. Nieuwe varianten lokken nieuwe lockdownmaatregelen en hevig debat over de te volgen vaccinatiestrategie uit. Het VK was vorig jaar al de (economisch) zwakste van de klas en daar zal in de nabije toekomst weinig verandering in komen. En dan laten we de langere termijn gevolgen van de harde brexit makkelijkheidshalve nog buiten beschouwing. Ondanks die sombere economische nieuwjaarsbrief, hield het pond zich dus kranig.

De eerste – en voorlopige enige – die tot dusver grip had op de sterlinghandel is Bank of England voorzitter Bailey. Kreunend onder de sombere economische vooruitzichten stak langzaam maar zeker het debat over negatieve Britse beleidsrentes opnieuw de kop op. Bailey reageerde kordaat met een formele “neen”. De implementatiehordes zijn te hoog. Eén stap vooruit, twee achteruit. De negatieve rentegeest opnieuw in de fles en het pond in een roes dankzij rentesteun aan het korte eind van de Britse rentecurve. Bailey’s opmerking neemt niet weg dat ook de Britse centrale bank het monetaire beleid nog zeer lang uiterst soepel wil en zal houden. Zowel via activa-aankopen als via een sine die uitstel van een eerste renteverhoging. Hoe dan ook, dankzij Bailey belandde EUR/GBP tegen beter weten in plots rond het EUR/GBP 0.89-niveau aan.

Vanaf daar nam de technische Sirenenzang van het EUR/GBP 0.8864 steunniveau het commando over. Naar analogie met de Griekse mythologie verwachten we averij voor sterling na een mislukte test. Het pond bokst voorlopig boven zijn soortelijk gewicht. EUR/GBP hoort hoger thuis in de zijwaartse handelsband tussen grosso modo EUR/GBP 0.8864 en 0.9176/0.9292. Ten opzichte van de dollar test GBP/USD het 38% herstelniveau van de sterlingdaling tussen 2014 en 2020 (GBP/USD 1.3620). Ook hier is een volgehouden breuk (hoger) op korte termijn eerder onwaarschijnlijk.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

EUR/GBP hoort hoger thuis in zijwaarts handelskanaal

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Corona trof gewesten in 2020 vrij gelijkmatig

Corona trof gewesten in 2020 vrij gelijkmatig

Reputatie komt te voet en gaat te paard

Reputatie komt te voet en gaat te paard

PMI’s blijven hangen; markt kijkt vooruit

PMI’s blijven hangen; markt kijkt vooruit

Politiek en markten geven Draghi het vertrouwen

Politiek en markten geven Draghi het vertrouwen
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.