Nieuwe jaar start in mineur

Marktrapport

Het jaar 2021 begon voor de markten wat in mineur. Nochtans zag het er initieel helemaal niet zo slecht uit. Geen ‘new year, new me’, maar wel een voortzetting van de twee belangrijkste trends die het grootste deel van 2020 vorm gaven: stijgende beurzen en een zwakkere Amerikaanse dollar. Europese aandelenmarkten schoten sterk uit de startblokken met tijdelijke dagwinsten van dik 1,5%. De comeback van de Amerikaanse munt tijdens de laatste handelsuren van 2020 was eens te meer tevergeefs. EUR/USD flirtte gisteren even met de kaap van 1,23, het hoogste peil sinds 2018. De handelsgewogen dollar begaf zich verder zuidwaarts, beneden 90. Het ontwaken van beleggend Amerika luidde echter een kentering van het sentiment in. Wall Street dook al snel anderhalve procent lager. Zo’n zwakke start was geleden van 2016. Europese aandelen leverden het gros van de dagwinsten in. De risk-off herpositionering hielp de dollar de rug te rechten.

We behoeden ons ervoor om niet al te veel in deze prille handel te lezen. Niettemin was de beperkte winstneming gisteren in de huidige context niet zo onlogisch. De beurzen scheerden recent hoge toppen, vooral in de VS waar recordkoersen bijna dagelijks sneuvelden. Bovendien staan we aan de vooravond van de vierdekwartaal bedrijfsresultaten. Wie zal de soms hoge marktwaarderingen kunnen rijmen met de naakte cijfers? Op nog kortere termijn speelde de tweede ronde in Senaatsverkiezingen in de Amerikaanse staat Georgia allicht ook een rol. Op het spel staan twee zitjes die de machtsbalans in de Senaat in het voordeel van de Democraten kunnen doen overhellen. Dat is belangrijk omdat de toekomstige president Biden bij een eventuele ‘blue sweep’ de handen vrij heeft om een Democratisch beleid compromisloos door te voeren.

Het merendeel van de recente peilingen wijst op zo’n blauwe golf. We voegen daar wel aan toe dat diezelfde peilingen vorig jaar al een overtuigende Democratische overwinning suggereerden, quod non. Sommige financiële media opperden dat mogelijke winst voor Team Blue de risk-off beweging gisteren dreef. Democraten aan de macht betekent meer belastingen en regelneverij, klinkt het. Dat vinden we wat kort door de bocht. Was de toon in november niet helemaal anders?

We kijken hoe dan ook wel uit naar de marktreactie. Die zal vooral iets zeggen over het onderliggend sentiment eerder dan over het verwachte beleid onder Biden, onder een al dan niet verdeeld Congres. Het algemeen risicoklimaat kan in geval van bijkomende winstnemingen op korte termijn eerder voorzichtig blijven, vooral indien de start van de (Amerikaanse) datareeks (met als orgelpunt het arbeidsmarktrapport op vrijdag) het verlies aan economisch momentum omwille van het coronavirus bevestigt. Een lichte correctie op de aandelenmarkten kan dan gepaard gaan met een gezonde vraag naar veilige Amerikaanse en Duitse overheidsobligaties. En wie weet kan zelfs de kaalgeplukte Amerikaanse dollar enkele van de verloren pluimen terug oppikken. In een breder perspectief houden we echter vast aan 2021 als het jaar van de economische heropleving en reflatie, met in de hoofdrol stijgende lange rentes, een blijvend zwakke(re) dollar en waarin het coronavirus dringend verzocht wordt het podium te verlaten.
 

EUR/USD zet de opmars voorlopig verder tijdens het nieuwe jaar

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

2021: een déjà vu van 2013?

2021: een déjà vu van 2013?

Amerikaanse jobstijding: this time is different

Amerikaanse jobstijding: this time is different
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.