Van zwakke payrolls naar Europese events

Marktrapport

De belangrijkste Amerikaanse economische cijfers worden traditioneel in de eerste week van de maand gepubliceerd. Het officiële arbeidsmarktrapport (payrolls) is het orgelpunt. De verhoopte climax werd een anticlimax. Er kwamen in november 245k jobs bij, een pak minder dan de verhoopte 460k en het traagste tempo sinds de start van het herstel in mei. De werkloosheidsgraad daalde van 6.9% tot 6.7%, maar om de verkeerde reden. Meer en meer Amerikanen staken ontmoedigd hun zoektocht naar een job. Ondertussen dikt het leger langdurig werklozen (>27 weken) aan tot bijna 4 miljoen. Ze zijn samen al goed voor zo’n 37% van het aantal Amerikanen zonder job. De piekende Amerikaanse coronabesmettingen en daarmee gepaard gaande (lokale) restrictieve maatregelen suggereren weinig beterschap voor de Amerikaanse arbeidsmarkt op korte termijn.

In een ver verleden zouden zo’n ontgoochelende payrolls de Amerikaanse rentes en dollar de dieperik insturen. Dat was zeker op de rentemarkten niet het geval. Een amechtige poging lager kreeg een sterk wederwoord hoger. Het lange eind van de Amerikaanse curve steeg tot bijna 10 basispunten. De Amerikaanse 10j-rente testte de novemberhersteltop van 0.97%. Op slechte payrolls! De marktbeweging zegt veel over het onderliggende marktsentiment. Die hoopt (pervers) dat zwakke data de politieke druk opvoeren om voor het einde van het jaar een nieuw fiscaal steunpakket goed te keuren. Democraten en Republikeinen hernamen in ieder geval hun paringsdans sinds de transitieperiode effectief is ingezet. Onderliggend neemt de divergentie tussen stijgende inflatieverwachtingen en dalende reële rentes toe. Verschillende (markt)maatstaven van Amerikaanse inflatieverwachtingen naderen hun 2019-top terwijl de reële rente opnieuw afdwaalt richting -1%. Die dodelijke cocktail speelt al een half jaar in het nadeel van de Amerikaanse dollar. Slechts in laatste instantie namen investeerders vrijdagavond wat winst op shortposities, maar technische breuken (door USD-steun) van eerder in de week bleven behouden. EUR/USD handelt nog steeds boven 1.2011 en de handelsgewogen dollar (DXY) beneden 91.75.

Markten gaan vanochtend voorzichtig van start met brexit, de ECB-vergadering en de EU-top (Europese begroting) als belangrijkste (week)agendapunten. Het zijn nog steeds dezelfde struikelblokken die de handelsgesprekken tussen de EU en het VK gijzelen. Brits premier Johnson zou bereid zijn om de stekker eruit te trekken als een akkoord ook de volgende 48 uur uitblijft. Het Britse pond voelt de onzekerheid. EUR/GBP stijgt voor het eerst sinds oktober boven 0.91 uit. Wat de ECB betreft, gonsde het vorige week van de geruchten dat het Pandemic Emergency Purchase Programme met 12 maanden verlengd (tot midden 2022) en met €500 miljard (tot €1850 miljard) uitgebreid zou worden. Zo’n monetair slotsalvo is waarschijnlijk grotendeels verdisconteerd op de markten. Europese regeringsleiders hopen ten slotte vrijdag de plooien met Polen en Hongarije glad te strijken om zo de vetobom tegen de Europese begroting en fiscale steun te ontmantelen.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

Amerikaanse 10j rente test hersteltop na slechte payrolls!

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

2021: een déjà vu van 2013?

2021: een déjà vu van 2013?

Amerikaanse jobstijding: this time is different

Amerikaanse jobstijding: this time is different
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.