MNB kan ademhalen na septemberinflatie

Marktrapport

De Hongaarse inflatie vertraagde in september stevig. Op maandbasis daalden de prijzen met 0,4%. Dat bracht het jaar-op-jaarcijfer terug van 3,9% in augustus tot 3,4% in september. Vooral voeding oefende een neerwaartse prijsdruk uit. Inflatie gezuiverd voor de volatiele prijscomponenten – waaronder voeding – viel terug van 4,6% j/j tot 4%. De centrale bank van Hongarije (MNB) heeft vooral oog voor nog een andere prijsmaatstaf: kerninflatie exclusief indirecte belastingen. Ook die vertraagde van 4,1% j/j tot 3,5%. De centrale bank streeft naar een inflatie van 3% met een tolerantiemarge van 1% aan beide zijden. Vanuit elke invalshoek belandde inflatie dus terug (nipt) binnen de doelstelling van de MNB. Dat was een grote verrassing. Zowel voor de markt als, en wellicht belangrijker, voor de centrale bank.

Gouverneur Matolcsy en de zijnen zijn al langer betrokken in een delicate evenwichtsoefening tussen een genereus monetair beleid en een aanhoudend zwakke munt. De centrale bank streeft een zo soepel mogelijk beleid na. Dat was al het geval vóór de pandemie. Die ‘natuurlijke neiging’ naar gulle monetaire ondersteuning is er sindsdien uiteraard niet op gewijzigd, wel integendeel. Het coronavirus en de verwoestende economische impact veranderden wel een en ander voor de Hongaarse munt. EUR/HUF nestelde zich sinds maart structureel op een hoger niveau van gemiddeld 355. Op het hoogtepunt van de crisis noteerde EUR/HUF net niet aan 370. Ter vergelijking: in de twee voorgaande jaren fluctueerde het paar grosso modo rond 325.

In normale omstandigheden lokt oplopende inflatie hogere renteverwachtingen uit. De munt wordt dan iets aantrekkelijker en helpt mee inflatie opnieuw te temperen. Vandaag gaat die redenering niet op. De markt veronderstelt dat de Hongaarse (maar ook elders) beleidsrentes nog lang laag zullen blijven, zelfs al loopt de inflatie wat op. De reële rentes dalen daardoor stelselmatig, tot diep in negatief gebied. De forint betaalde daar de afgelopen weken een stevige prijs voor. Zoveel zelfs dat de MNB eind vorige maand in ware ninjastijl

daags na haar reguliere beleidsvergadering een depositorenteverhoging doorvoerde (+15 basispunten tot 0,75%) op haar wekelijkse liquiditeitsoperaties om het verval in de forint tegen te gaan.

Die ad-hocmaatregel werpt voorlopig vruchten af. De Hongaarse munt herstelde van een verliesreeks die EUR/HUF sedert begin augustus van 344 tot 366 leidde, tot ongeveer 356 eind vorige week. Maar hoe duurzaam is dat? Volgende week dinsdag vergaderen voorzitter Matolcsy en zijn beleidscomité opnieuw. De onverwachte en forse daling van inflatie geeft de centrale bank opnieuw wat ademruimte. Toch is dat zelfs voor de MNB waarschijnlijk nog te vroeg om de beperkte verstrakking van eind september ongedaan te maken. We denken dat de versoepelingsreflex iets later dit jaar de bovenhand haalt. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat de forint zich min of meer rond de huidige niveaus handhaaft, liefst nog iets sterker (rond 350/355). Toegegeven, met oplopende coronabesmettingen, een stijgende hospitalisatie- en positiviteitsgraad en mogelijk nieuwe restricties is dat wel een grote ‘als’.
 

EUR/HUF: herstel van forint misschien van korte duur

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Een week van twijfel…?

Een week van twijfel…?

Duitse nijverheid maskeert sombere realiteit

Duitse nijverheid maskeert sombere realiteit

Yuan test belangrijk technisch niveau

Yuan test belangrijk technisch niveau

Prijsdynamiek op Europese woningmarkt

Prijsdynamiek op Europese woningmarkt
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.