Krijgt corona concurrentie als marktthema?

Marktrapport

Vorige week bepaalden de (oplopende) coronacijfers het marktsentiment, al was de reactie niet rechtlijnig. Vrijdag zagen de Amerikaanse markten het glas plots weer half vol. Deze week zal blijken of de corona zijn suprematie als marktthema behoudt. Er is immers (veel) concurrentie…

We beginnen met een ‘evergreen’: brexit. Deze week start een ‘laatste’ ronde onderhandelingen tussen het VK en de EU. In het brexitproces hadden ‘deadlines’ zelden een absoluut karakter. Na de officiële speeltijd speelden de onderhandelaars al meermaals een lange blessuretijd. Toch wordt het nu wel echt ‘moneytime’. 15 oktober is een belangrijk ijkpunt. Het is de deadline die Boris Johnson stelde voor het bereiken van een akkoord. Er vindt die dag een Europese top plaats waarop het akkoord moet worden besproken voor het ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de lidstaten. Er moet deze week nog geen akkoord zijn, maar zonder vooruitgang wordt het moeilijk. Opvallend: ondanks alle recente mislukkingen, ziet de (wissel)markt nog wel een kans dat een wanordelijke brexit kan worden vermeden. EUR/GBP valt terug beneden 0.91. We wagen ons niet aan een politieke voorspelling, maar INDIEN de markt ‘ruikt’ dat er toch een of ander akkoord in zit, kan dat dat behalve voor het pond, ook (positieve) gevolgen hebben voor de Europese markten buiten het VK.

Amerikaanse data zijn de 2e speerpunt deze week met het consumentenvertrouwen (morgen), het ADP-arbeidsmarktrapport woensdag), werkloosheidsaanvragen, ISM-bedrijfsvertrouwen (donderdag) en de payrolls (vrijdag). De data lopen achter op de laatste coronaontwikkelingen. Toch blijven ze een klankbord om af te toetsen in welke mate het virus de economie aantast. Vooral arbeidsmarktdata kunnen voor beweging zorgen.

Deze week treedt mogelijk nog een andere factor voor de markten op de voorgrond: de Amerikaanse verkiezingen. Dinsdagnacht houden Trump en Biden hun eerste verkiezingsdebat. Tot nu hadden peilingen, uitspraken van Biden of Trump, beleidsaccenten,… zelden impact op de rente- en/of wisselmarkt. Dat is niet onlogisch. Wie er ook verkozen wordt, het verhaal van een langdurig soepel monetair beleid met bijkomende fiscale stimulus blijft hoe dan ook overeind. De democraten staan voor iets meer fiscale stimulus dan de republikeinen. Volgens de klassieke theorie is meer fiscale stimulus in het voordeel van de munt, omdat het monetair beleid dan minder moet accommoderen. In de nieuwe tijden van nauwe vervlechting tussen fiscaal en monetair beleid gaat die redenering steeds minder op. Meer dan de vraag naar een eventuele USD-reactie op beleidswijzigingen, moet de markt waarschijnlijk eerst voorbij de vraag of ze moet reageren op onzekerheid omtrent het verkiezingsproces zelf. Hoe verlopen de opiniepeilingen? Wordt de uitslag al of niet betwist? Blijft er een andere meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en in de Senaat? We staan eerder aan de kant dat dit soort onzekerheid in het nadeel van de dollar is, al beseffen we dat het gevaarlijk is om de dollar te onderschatten in een risk-off context. Eerste zien of het debat van dinsdag de verkiezingen echt op de marktagenda brengt.

Figuur - EUR/GBP: pond geeft hoop op akkoord niet op. Terecht??? 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Een week van twijfel…?

Een week van twijfel…?

Duitse nijverheid maskeert sombere realiteit

Duitse nijverheid maskeert sombere realiteit

Yuan test belangrijk technisch niveau

Yuan test belangrijk technisch niveau

Prijsdynamiek op Europese woningmarkt

Prijsdynamiek op Europese woningmarkt
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.