Nieuwe afspraak met monetaire geschiedenis?

Marktrapport

Al meer dan veertig jaar lang organiseert de regionale Fed-afdeling van Kansas City een rendez-vous in het idyllische Jackson Hole. De gasten- en sprekerslijst bulkt jaarlijks van centrale bankiers, ministers van Financiën en de crème de la crème uit de academische wereld. Het voorbije decennium hebben Fed-voorzitters Bernanke, Yellen en Powell het economische onderonsje tot cultstatus verheven. Bernanke leerde zijn volk ongebreidelde activa-aankopen kennen, Yellen legde er de basis voor een cyclus van renteverhogingen en Powell promoveerde de handelsproblematiek tot te volgen naald in de Fed’s kompas wat de definitieve rente-ommekeer inluidde. De monetaire jamboree gaat dit jaar door op donderdag en vrijdag aanstaande en draait rond het monetaire beleid in het nieuwe decennium. 

Het onderwerp verraadt wat over de intenties van de Amerikaanse centrale bank. De coronapandemie gooide niet enkel roet in het eten van de geplande interne audit van de Europese Centrale Bank. Ook het tijdschema van de Fed liep averij op. De notulen van de vorige Fed-vergadering hintten wel op witte rook. Mogelijk donderdag al. Het thema indachtig licht Powell mogelijk een tip van de sluier op over de inflatiedoelstelling van de Fed. Algemeen wordt verwacht dat die officieel geherformuleerd zal worden. De vorige – prijsstabiliteit garanderen - dateert van de tijd waarin te hoge inflatie bestrijden centraal stond. De nieuwe uitdaging draait rond een rentebeleid voeren wanneer de bodem(rente) bereikt is. Wat inflatie betreft, komt de nadruk meer op het symmetrische karakter van de doelstelling. In concreto zal de Fed langer een hoger inflatiepeil tolereren om te compenseren voor het voorbije decennium van <2% inflatie. Ze kan de start van een volgende opwaartse rentecyclus langer uitstellen. Gouverneur Brainard, verantwoordelijk voor de audit, stelde daarnaast een verankering van de communicatiepolitiek voor. In concreto kan beleidsrente bijvoorbeeld gekoppeld worden aan kwantificeerbare doelstellingen voor tewerkstelling of de inflatie(overshoot). Over de te volgen dynamiek bij extra versoepeling is meer onduidelijkheid. Brainard’s voorstel tot het invoeren van expliciete rentedoelstellingen voor verschillende looptijden wordt (nog) niet warmpjes onthaald. Met de rentemarktverwachtingen zit het wel gebeiteld, oordeelt de meerderheid. Behalve de langetermijnstrategie, luisteren we ook aandachtig naar hints voor de korte termijn. De blikken draaien opnieuw richting de Fed om de economie de nodige steun te (blijven) geven in een context van een tweede Amerikaanse besmettingsgolf, aflopende fiscale steun en een moeizaam herstel

Wat de financiële markten betreft, houdt de toespraak van Powell de dollar en de Amerikaanse rente waarschijnlijk in het gareel. Zwakke PMI’s brachten EUR/USD vorige week vrijdag terug in de handelsband tussen grosso modo 1.17 en 1.1950. De Amerikaanse 10-jaarsrente zakt opnieuw richting de 0.5%-0.6% steunzone.

 

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

EUR/USD: dollar in het gareel in de aanloop naar Jackson Hole

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Vergroening economie in stroomversnelling

Vergroening economie in stroomversnelling

Lira en roebel in defensief na Kaukasus-offensief

Lira en roebel in defensief na Kaukasus-offensief

Krijgt corona concurrentie als marktthema?

Krijgt corona concurrentie als marktthema?

Duistere kant van de schuldeneconomie

Duistere kant van de schuldeneconomie
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.