Duitse industrie: de gevallen engel

Marktrapport

De Duitse industriële productie daalde in november 2018 met 1,9% op maandbasis en met 4,7% op jaarbasis. Dit is geen grote verrassing gegeven de aanhoudende verslechtering in het sentiment bij Duitse industriële ondernemers. Toch komt het cijfer hard aan. Het is het eerste echte feit dat aangeeft dat de Duitse economie structureel vertraagt. En uiteraard betekent een lagere groei in Duitsland ook een lagere groei elders in Europa. Slecht nieuws dus.

De financiële markten gaan al een tijdje uit van een verslechtering van het economisch klimaat. Tot nu toe werd het pessimisme op de financiële markten niet ondersteund door de economische ontwikkelingen. De Europese economie vertraagt weliswaar, maar groeide, ook in het derde kwartaal van 2018, nog altijd (0,2%). De Amerikaanse economie deed het zelfs nog veel beter in diezelfde periode (0,9% groei). De uitzonderlijke groeikrimp in dat kwartaal in de Duitse economie (-0,2%) was vooral toe te schrijven aan tijdelijke productieproblemen in de auto-industrie. Duitse wagens moesten immers worden aangepast aan de nieuwe CO2-emissienormen. Dat proces verliep duidelijk met horten en stoten.

De daling in de Duitse industriële productie in november, doet vermoeden dat het ganse vierde kwartaal een teleurstelling wordt. De industriële productiecijfers voor oktober 2018 werden bovendien neerwaarts herzien van -0,5% naar -0,8% op maandbasis. Met andere woorden, het zwakke derde kwartaal zou niet langer een tijdelijk fenomeen zijn, maar het begin van een langer durende afkoeling. Strikt genomen is het te vroeg om dit te stellen, maar historisch weten we wel dat de Duitse industriële productie een goede indicator is om de Duitse bbp-groei te voorspellen. Het belang van de industrie in de Duitse economie blijft immers groot (20,66% van het bbp in 2017). Het belang overstijgt ook de Duitse landsgrenzen aangezien vele Europese bedrijven als toeleveranciers afhankelijk zijn van de Duitse industriële motor. We merken al een tijd dat ook in andere Europese landen de industriële productie minder of niet meer groeit (zie figuur). De Duitse industrie was jarenlang de locomotief van de Europese economie, met dank aan de honger naar Duitse machines en wagens overal ter wereld.
Een eerste cruciale vraag is wat deze algemene productiedaling drijft. De daling deed zich voor in alle industriële producten van kapitaalgoederen (-1,8%) over intermediaire goederen (-1%) tot consumentengoederen (-4,1%). Tegelijk daalde ook de productie in de energie- (-3,1%) en constructiesector (-1,7%). Het probleem is dus niet beperkt tot een specifieke sector, zoals bijvoorbeeld de auto-industrie. Een tweede cruciale vraag is of niet-industriële sectoren de terugval in de Duitse industrie nog kunnen compenseren. Het sentiment in de dienstverlenende sectoren is zeker beter, maar allicht onvoldoende om de relatief sterke terugval in de industrie te compenseren. Bovendien evolueren heel wat dienstensectoren samen met de industrie.

De daling in de Duitse industriële productie is een belangrijk teken aan de wand. De kans dat de economische groei in het vierde kwartaal in Duitsland én in Europa effectief zal tegenvallen is bijzonder groot. De internationale context met een verzwakkende Chinese economie, een Amerikaanse economie over haar hoogtepunt, handelsconflicten en brexit zijn allicht de grote schuldigen voor deze trendbreuk. Donderwolken pakken zich samen boven de Europese economie, die het moeilijker krijgt om haar tweede adem te vinden ondanks vele positieve signalen, zoals een sterke arbeidsmarkt en nieuwe investeringen.
 

Figuur - Evolutie industriële productie (index – nationale bronnen)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Een meningsverschil

Een meningsverschil

CNB stoft ex-beleidsinstrument af

CNB stoft ex-beleidsinstrument af

Back to normal

Back to normal

Geen stormweer door ontwerpbegrotingen

Geen stormweer door ontwerpbegrotingen
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.