Duitse industrie: de gevallen engel

Marktrapport

De Duitse industriële productie daalde in november 2018 met 1,9% op maandbasis en met 4,7% op jaarbasis. Dit is geen grote verrassing gegeven de aanhoudende verslechtering in het sentiment bij Duitse industriële ondernemers. Toch komt het cijfer hard aan. Het is het eerste echte feit dat aangeeft dat de Duitse economie structureel vertraagt. En uiteraard betekent een lagere groei in Duitsland ook een lagere groei elders in Europa. Slecht nieuws dus.

De financiële markten gaan al een tijdje uit van een verslechtering van het economisch klimaat. Tot nu toe werd het pessimisme op de financiële markten niet ondersteund door de economische ontwikkelingen. De Europese economie vertraagt weliswaar, maar groeide, ook in het derde kwartaal van 2018, nog altijd (0,2%). De Amerikaanse economie deed het zelfs nog veel beter in diezelfde periode (0,9% groei). De uitzonderlijke groeikrimp in dat kwartaal in de Duitse economie (-0,2%) was vooral toe te schrijven aan tijdelijke productieproblemen in de auto-industrie. Duitse wagens moesten immers worden aangepast aan de nieuwe CO2-emissienormen. Dat proces verliep duidelijk met horten en stoten.

De daling in de Duitse industriële productie in november, doet vermoeden dat het ganse vierde kwartaal een teleurstelling wordt. De industriële productiecijfers voor oktober 2018 werden bovendien neerwaarts herzien van -0,5% naar -0,8% op maandbasis. Met andere woorden, het zwakke derde kwartaal zou niet langer een tijdelijk fenomeen zijn, maar het begin van een langer durende afkoeling. Strikt genomen is het te vroeg om dit te stellen, maar historisch weten we wel dat de Duitse industriële productie een goede indicator is om de Duitse bbp-groei te voorspellen. Het belang van de industrie in de Duitse economie blijft immers groot (20,66% van het bbp in 2017). Het belang overstijgt ook de Duitse landsgrenzen aangezien vele Europese bedrijven als toeleveranciers afhankelijk zijn van de Duitse industriële motor. We merken al een tijd dat ook in andere Europese landen de industriële productie minder of niet meer groeit (zie figuur). De Duitse industrie was jarenlang de locomotief van de Europese economie, met dank aan de honger naar Duitse machines en wagens overal ter wereld.
Een eerste cruciale vraag is wat deze algemene productiedaling drijft. De daling deed zich voor in alle industriële producten van kapitaalgoederen (-1,8%) over intermediaire goederen (-1%) tot consumentengoederen (-4,1%). Tegelijk daalde ook de productie in de energie- (-3,1%) en constructiesector (-1,7%). Het probleem is dus niet beperkt tot een specifieke sector, zoals bijvoorbeeld de auto-industrie. Een tweede cruciale vraag is of niet-industriële sectoren de terugval in de Duitse industrie nog kunnen compenseren. Het sentiment in de dienstverlenende sectoren is zeker beter, maar allicht onvoldoende om de relatief sterke terugval in de industrie te compenseren. Bovendien evolueren heel wat dienstensectoren samen met de industrie.

De daling in de Duitse industriële productie is een belangrijk teken aan de wand. De kans dat de economische groei in het vierde kwartaal in Duitsland én in Europa effectief zal tegenvallen is bijzonder groot. De internationale context met een verzwakkende Chinese economie, een Amerikaanse economie over haar hoogtepunt, handelsconflicten en brexit zijn allicht de grote schuldigen voor deze trendbreuk. Donderwolken pakken zich samen boven de Europese economie, die het moeilijker krijgt om haar tweede adem te vinden ondanks vele positieve signalen, zoals een sterke arbeidsmarkt en nieuwe investeringen.
 

Figuur - Evolutie industriële productie (index – nationale bronnen)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Europese curvecontrole blijft een verre droom

Europese curvecontrole blijft een verre droom

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

2021: een déjà vu van 2013?

2021: een déjà vu van 2013?
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.