Hongaarse centrale bank finetunet beleid

Marktrapport

De Hongaarse centrale bank (MNB) verraste gisteren met renteknip van 15 basispunten in haar normale beleidsrente: van 0.9% tot 0.75%. Ze stutte de eerste renteverlaging sinds 2016 met zwakkere groeivooruitzichten (2020: 0.3%-2% van 2%-3%) en een permanent lager inflatiepad. Wat de groei betreft is dat ogenschijnlijk nochtans van een betere grootorde dan andere Europese landen kunnen voorleggen. De onderliggende kerninflatie dreigt in 2021 beneden de 3%-inflatiedoelstelling te vallen. Deze traditionele argumenten zijn makkelijk te gebruiken om de monetaire versoepeling te verantwoorden. We denken dat twee andere redenen minstens even belangrijk zijn, hoe wel er in de beleidsverklaring amper of zelfs niet over wordt gerept.

De eerste reden is kopieergedrag. Zowel de ECB als de Fed dreven hun monetaire versoepeling de voorbije maand verbaal en/of effectief op. Nog belangrijker: regionaal doken de Tsjechische (0.25%) en de Poolse (0.1%) beleidsrentes voor het eerst sinds lang onder de Hongaarse.

De tweede reden is hier nauw aan verbonden. De “hogere” Hongaarse rente maakt de munt relatief gezien aantrekkelijk in de regio. En dan belanden we aan bij de haat-liefderelatie van de MNB met de munt. Hongarije is er de voorbije jaren niet rouwig om geweest dat de munt eerder aan de zwakke kant noteerde, wat de competitiviteit ten goede kwam. Tijdens de liquiditeitscrisis in maart ging het verval in de forint wel heel erg snel. Te snel. Een vertrouwenscrisis in de munt is zelfs voor de MNB een brug te ver. EUR/HUF bereikte niveaus net onder 370 begin april.

De Hongaarse centrale bank orkestreerde rond die tijd te midden allerhande stimulusprogramma’s een welgemikte verhoging van de Hongaarse één week depositorente. De bedoeling: HUF-liquiditeit uit de markt halen aan bijzonder aantrekkelijke voorwaarden om de vrije val van de forint een halt toe te roepen. De MNB slaagde in haar opzet. Ze bepaalt zelf hoeveel liquiditeit ze aanvaardt en aan welke rente. In de praktijk komt het er op neer dat alle aangeboden hoeveelheid forint aan de maximale depositorente vergoed wordt. EUR/HUF daalde tot beneden 345 begin deze maand, mede geruggesteund door het gunstige risicoklimaat.

Zo’n vaart hoefde het voor de MNB ook al weer niet te lopen, getuige het finetunen van gisteren. Behalve de basisrente, liet de centrale bank uitschijnen dat de vergoeding voor de deposito’s van één week ook met 15 basispunten zou zakken. Ze maakt de forint opnieuw iets minder aantrekkelijk. Tot zover sprak de MNB zich niet uit over of ze nog steeds alle aangeboden HUF-liquiditeit zou blijven absorberen. De wisselmarkt heeft de boodschap in ieder geval begrepen. EUR/HUF stijgt voor het eerst sinds mei opnieuw boven het 350-niveau uit. De MNB streeft er duidelijk naar dat EUR/HUF ergens tussen 350 en 360 stabiliseert. Tegenbewegingen (sterkere forint) kunnen de MNB er verder toe aanzetten om de beleidsrente verder (lager) te verfijnen.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

EUR/HUF: forint speelbal van risicoklimaat en monetaire beleid

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Koerswijzigingen in Centraal-Europa

Koerswijzigingen in Centraal-Europa

Vergroening economie in stroomversnelling

Vergroening economie in stroomversnelling

Lira en roebel in defensief na Kaukasus-offensief

Lira en roebel in defensief na Kaukasus-offensief

Krijgt corona concurrentie als marktthema?

Krijgt corona concurrentie als marktthema?
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.