Geen herstelplan, maar investeringsplan

Marktrapport

De Nationale Bank van België verlaagde gisteren haar groeivooruitzichten voor de Belgische economie voor 2020 tot -9%. Daarmee sluit de Nationale Bank zich aan bij de KBC-groeivooruitzichten (-9,5% voor 2020) die we reeds in maart uitstuurden en die toen een schokeffect veroorzaakten in de Belgische pers, politiek en bedrijfswereld. Gitzwarte vooruitzichten voor de Belgische open economie, maar toch verwachten we dat België hiermee in het midden van het Europese peloton blijft. Intussen beseft iedereen de ernst van de situatie. Zowel KBC als de NBB vrezen dat een volledig herstel na de coronacrisis in België en elders enkele jaren zal duren.

Intussen timmert Europa en vele EU-lidstaten aan herstelplannen. Maar what’s in a name? Het allegaartje van plannen varieert sterk in de focus op korte dan wel op lange termijn. En dat creëert verwarring. Noodhulp na de coronaschok is verantwoord. Tijdelijke werkloosheid, overbruggingskredieten e.d. vallen onder deze categorie. Ze kosten de overheid veel geld, maar door hun tijdelijk karakter kan de budgettaire impact beperkt blijven doordat het herstel sneller en sterker zal zijn. Anders ligt dat voor maatregelen die, al dan niet sluimerend, een permanente budgettaire impact hebben. Het grote probleem is dat vele van dergelijke maatregelen worden overgoten met een ‘investeringssaus’ om de kosten te verantwoorden. Dat is een gevaarlijke evolutie, want daardoor zullen de overheidsfinanciën (verder) verslechteren.

De Nationale Bank waarschuwde terecht om niet te veel bijkomende ‘relance’-maatregelen te nemen. Dat is een terechte oproep vanuit bovenstaand standpunt. Maar structurele investeringen kunnen wel. Die zullen eveneens het herstel ondersteunen, maar in tegenstelling tot ‘langdurige tijdelijke maatregelen’ zullen ze bijdragen tot een fundamentele versterking van onze seconomie. Dat onderscheid is essentieel in de beleidsvorming in België, de Belgische regio’s, maar ook in Europa. De verleiding is groot om sterk in te zetten op de verlenging of verdere uitbouw van tijdelijke maatregelen. Ze verzachten het leed van ondernemingen en individuen, maar de maatschappelijke prijs is enorm. De politieke winst op korte termijn is uiteraard vaak een drijfveer voor dergelijk beleid.

Er is nood aan structurele investeringen in gans Europa, maar zeker in België dat al jaren achterop hinkt op het vlak van publieke investeringen. Bovendien blijkt uit de laatste vooruitzichten van de Europese Commissie dat België dreigt achter te blijven bij de plannen in onze buurlanden. Toch moeten dergelijke investeringen niet noodzakelijk en zeker niet uitsluitend door de overheid worden gefinancierd en uitgevoerd. De private sector kan een grote rol spelen in een sterke investeringsgolf, waarbij kan worden ingezet op een aantal bestaande en blijvende trends, zoals digitalisering, biotechnologie of de vergroening van onze economie. De overheid moet de nodige incentives geven om dergelijke investeringen aan te moedigen, in het bijzonder het verminderen van onzekerheid op het vlak van regelgeving en fiscaliteit.

Economisch is er nog een lange weg af te leggen tussen de wilde plannen van vandaag en de effectieve impact en financiële haalbaarheid op lange termijn.
 

Publieke investering in België en Europa (% van BBP)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Politieke bliksemafleiders uit de VS

Politieke bliksemafleiders uit de VS

RBNZ steekt een tandje bij

RBNZ steekt een tandje bij

Gezinnen sparen meest sinds ontstaan muntunie in 1999

Gezinnen sparen meest sinds ontstaan muntunie in 1999

Arbeidsmarkt in VS: geen laaghangend fruit meer?

Arbeidsmarkt in VS: geen laaghangend fruit meer?
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.