Geen herstelplan, maar investeringsplan

Marktrapport

De Nationale Bank van België verlaagde gisteren haar groeivooruitzichten voor de Belgische economie voor 2020 tot -9%. Daarmee sluit de Nationale Bank zich aan bij de KBC-groeivooruitzichten (-9,5% voor 2020) die we reeds in maart uitstuurden en die toen een schokeffect veroorzaakten in de Belgische pers, politiek en bedrijfswereld. Gitzwarte vooruitzichten voor de Belgische open economie, maar toch verwachten we dat België hiermee in het midden van het Europese peloton blijft. Intussen beseft iedereen de ernst van de situatie. Zowel KBC als de NBB vrezen dat een volledig herstel na de coronacrisis in België en elders enkele jaren zal duren.

Intussen timmert Europa en vele EU-lidstaten aan herstelplannen. Maar what’s in a name? Het allegaartje van plannen varieert sterk in de focus op korte dan wel op lange termijn. En dat creëert verwarring. Noodhulp na de coronaschok is verantwoord. Tijdelijke werkloosheid, overbruggingskredieten e.d. vallen onder deze categorie. Ze kosten de overheid veel geld, maar door hun tijdelijk karakter kan de budgettaire impact beperkt blijven doordat het herstel sneller en sterker zal zijn. Anders ligt dat voor maatregelen die, al dan niet sluimerend, een permanente budgettaire impact hebben. Het grote probleem is dat vele van dergelijke maatregelen worden overgoten met een ‘investeringssaus’ om de kosten te verantwoorden. Dat is een gevaarlijke evolutie, want daardoor zullen de overheidsfinanciën (verder) verslechteren.

De Nationale Bank waarschuwde terecht om niet te veel bijkomende ‘relance’-maatregelen te nemen. Dat is een terechte oproep vanuit bovenstaand standpunt. Maar structurele investeringen kunnen wel. Die zullen eveneens het herstel ondersteunen, maar in tegenstelling tot ‘langdurige tijdelijke maatregelen’ zullen ze bijdragen tot een fundamentele versterking van onze seconomie. Dat onderscheid is essentieel in de beleidsvorming in België, de Belgische regio’s, maar ook in Europa. De verleiding is groot om sterk in te zetten op de verlenging of verdere uitbouw van tijdelijke maatregelen. Ze verzachten het leed van ondernemingen en individuen, maar de maatschappelijke prijs is enorm. De politieke winst op korte termijn is uiteraard vaak een drijfveer voor dergelijk beleid.

Er is nood aan structurele investeringen in gans Europa, maar zeker in België dat al jaren achterop hinkt op het vlak van publieke investeringen. Bovendien blijkt uit de laatste vooruitzichten van de Europese Commissie dat België dreigt achter te blijven bij de plannen in onze buurlanden. Toch moeten dergelijke investeringen niet noodzakelijk en zeker niet uitsluitend door de overheid worden gefinancierd en uitgevoerd. De private sector kan een grote rol spelen in een sterke investeringsgolf, waarbij kan worden ingezet op een aantal bestaande en blijvende trends, zoals digitalisering, biotechnologie of de vergroening van onze economie. De overheid moet de nodige incentives geven om dergelijke investeringen aan te moedigen, in het bijzonder het verminderen van onzekerheid op het vlak van regelgeving en fiscaliteit.

Economisch is er nog een lange weg af te leggen tussen de wilde plannen van vandaag en de effectieve impact en financiële haalbaarheid op lange termijn.
 

Publieke investering in België en Europa (% van BBP)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

CBRT waagt zich nog eens op de wisselmarkt

CBRT waagt zich nog eens op de wisselmarkt

Duitse continuïteit met nieuwe accenten

Duitse continuïteit met nieuwe accenten

Powell begraaft begrip ‘tijdelijke inflatie’

Powell begraaft begrip ‘tijdelijke inflatie’

Zwitserse frank niet te stoppen…?

Zwitserse frank niet te stoppen…?
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.