Europa een stap vooruit via… belastingen?!

Marktrapport

Als er één instelling is waar de vooruitgang dikwijls het resultaat was van een ‘geforceerd’ antwoord op een crisis, is het wel de EU. De iets ouderen herinneren zich vast de weerkerende crisissen over de baten en lasten van het landbouwbeleid. Wordt de coronacrisis ook zo’n kantelmoment? Morgen geeft de Europese Commissie haar crisisantwoord. Dat kan belangrijk zijn voor het toekomstig functioneren van de unie.  

Vorige week stelden Frankrijk en Duitsland een pakket van €500 mld voor om landen en sectoren te steunen die hard door de coronacrisis zijn getroffen. De middelen hiervoor zouden binnen het kader van de Europese begroting worden geleend en als subsidie (ipv lening) naar de getroffen landen worden toegeschoven. Duistland gaat dus alvast akkoord met een gemeenschappelijke financiering, maar vier landen (Oostenrijk, Zweden, Denemarken en Nederland) blijven voorlopig wel vasthouden aan het principe dat enkel leningen worden verstrekt. Het EU-voorstel kan een compromis worden van ‘grants’ en ‘loans’.

In het Duits-Franse voorstel moeten de leningen op termijn uit de Europese begroting worden terugbetaald. Het antwoord op de vraag ‘wie gaat dat betalen?’ is daarmee doorgeschoven naar de Europese Commissie. De EU-begroting wordt vooral gespijsd door proportionele bijdragen van de lidstaten. Een verhoging van die bijdragen is politiek onhaalbaar. Je kan ook schuiven tussen begrotingsposten, maar dat betekent dat sommige landen uiteindelijk minder uit de Europese pot trekken dan ze nu gewend zijn. Zowel voor die landen als voor de EU - die (terecht of ten onrechte) al geen overschot heeft aan politieke draagkracht bij de kiezers - lijkt dat geen valabel alternatief. Als je op dit spoor doordenkt kom je mogelijk uit bij hogere Europese belastingen. Tot op heden bestonden de eigen inkomsten van de EU (naast de bijdragen van de lidstaten) vooral uit een deel van de BTW en invoerheffingen die aan de EU-begroting worden doorgestort. In het kader van de meerjarenbegroting, is de EU al lang op zoek naar meer ‘eigen middelen’. Mogelijke ‘doelwitten’ zijn er genoeg. Vooral belastingen op vormen van vervuiling of digitale taksen worden genoemd.  

De lidstaten zijn altijd terughoudend om een deel van hun ‘belastingcapaciteit’ af te staan aan de EU. Misschien is er hier nu wel één of ander compromis mogelijk met het inzicht dat dit soort Europese taksen politiek nog net iets gemakkelijker te verteren is dan de andere opties. De markten zullen morgen in de eerste plaats uitkijken naar de balans tussen subsidies en leningen. Voor het functioneren van de EU op lange termijn is de financiering via Europese middelen minstens even interessant, al is een (afgerond) voorstel onwaarschijnlijk.  

Nog een kleine zijstap. Het debat over hoe dat Europees reddingsplan moet worden gefinancierd, brengt ook de brede vraag aan de oppervlakte over hoe de kost van de coronacrisis op termijn kan/zal worden betaald. In de meeste uitgavenplannen van nationale regeringen is daar tot nu toe weinig over te horen. Ze komen niet veel verder dan te rekenen op de financiële compressie (artificieel extreem lage rentes) van de centrale banken. Omdat iedereen in de EU-context sterk de baten en kosten afweegt, moet hier ook al scherper nagedacht worden over wie uiteindelijk wat gaat betalen. Andere beleidsniveaus zullen niet per definitie tot hogere belastingen besluiten, maar zoals de EU zullen ze vroeg of laat geconfronteerd worden met de vraag wie de economische kostprijs van corona gaat betalen.

Figuur - EUR/USD: ‘reddingsplan’ ook een stap vooruit voor de euro?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

CBRT waagt zich nog eens op de wisselmarkt

CBRT waagt zich nog eens op de wisselmarkt

Duitse continuïteit met nieuwe accenten

Duitse continuïteit met nieuwe accenten

Powell begraaft begrip ‘tijdelijke inflatie’

Powell begraaft begrip ‘tijdelijke inflatie’

Zwitserse frank niet te stoppen…?

Zwitserse frank niet te stoppen…?
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.