Europa een stap vooruit via… belastingen?!

Marktrapport

Als er één instelling is waar de vooruitgang dikwijls het resultaat was van een ‘geforceerd’ antwoord op een crisis, is het wel de EU. De iets ouderen herinneren zich vast de weerkerende crisissen over de baten en lasten van het landbouwbeleid. Wordt de coronacrisis ook zo’n kantelmoment? Morgen geeft de Europese Commissie haar crisisantwoord. Dat kan belangrijk zijn voor het toekomstig functioneren van de unie.  

Vorige week stelden Frankrijk en Duitsland een pakket van €500 mld voor om landen en sectoren te steunen die hard door de coronacrisis zijn getroffen. De middelen hiervoor zouden binnen het kader van de Europese begroting worden geleend en als subsidie (ipv lening) naar de getroffen landen worden toegeschoven. Duistland gaat dus alvast akkoord met een gemeenschappelijke financiering, maar vier landen (Oostenrijk, Zweden, Denemarken en Nederland) blijven voorlopig wel vasthouden aan het principe dat enkel leningen worden verstrekt. Het EU-voorstel kan een compromis worden van ‘grants’ en ‘loans’.

In het Duits-Franse voorstel moeten de leningen op termijn uit de Europese begroting worden terugbetaald. Het antwoord op de vraag ‘wie gaat dat betalen?’ is daarmee doorgeschoven naar de Europese Commissie. De EU-begroting wordt vooral gespijsd door proportionele bijdragen van de lidstaten. Een verhoging van die bijdragen is politiek onhaalbaar. Je kan ook schuiven tussen begrotingsposten, maar dat betekent dat sommige landen uiteindelijk minder uit de Europese pot trekken dan ze nu gewend zijn. Zowel voor die landen als voor de EU - die (terecht of ten onrechte) al geen overschot heeft aan politieke draagkracht bij de kiezers - lijkt dat geen valabel alternatief. Als je op dit spoor doordenkt kom je mogelijk uit bij hogere Europese belastingen. Tot op heden bestonden de eigen inkomsten van de EU (naast de bijdragen van de lidstaten) vooral uit een deel van de BTW en invoerheffingen die aan de EU-begroting worden doorgestort. In het kader van de meerjarenbegroting, is de EU al lang op zoek naar meer ‘eigen middelen’. Mogelijke ‘doelwitten’ zijn er genoeg. Vooral belastingen op vormen van vervuiling of digitale taksen worden genoemd.  

De lidstaten zijn altijd terughoudend om een deel van hun ‘belastingcapaciteit’ af te staan aan de EU. Misschien is er hier nu wel één of ander compromis mogelijk met het inzicht dat dit soort Europese taksen politiek nog net iets gemakkelijker te verteren is dan de andere opties. De markten zullen morgen in de eerste plaats uitkijken naar de balans tussen subsidies en leningen. Voor het functioneren van de EU op lange termijn is de financiering via Europese middelen minstens even interessant, al is een (afgerond) voorstel onwaarschijnlijk.  

Nog een kleine zijstap. Het debat over hoe dat Europees reddingsplan moet worden gefinancierd, brengt ook de brede vraag aan de oppervlakte over hoe de kost van de coronacrisis op termijn kan/zal worden betaald. In de meeste uitgavenplannen van nationale regeringen is daar tot nu toe weinig over te horen. Ze komen niet veel verder dan te rekenen op de financiële compressie (artificieel extreem lage rentes) van de centrale banken. Omdat iedereen in de EU-context sterk de baten en kosten afweegt, moet hier ook al scherper nagedacht worden over wie uiteindelijk wat gaat betalen. Andere beleidsniveaus zullen niet per definitie tot hogere belastingen besluiten, maar zoals de EU zullen ze vroeg of laat geconfronteerd worden met de vraag wie de economische kostprijs van corona gaat betalen.

Figuur - EUR/USD: ‘reddingsplan’ ook een stap vooruit voor de euro?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Politieke bliksemafleiders uit de VS

Politieke bliksemafleiders uit de VS

RBNZ steekt een tandje bij

RBNZ steekt een tandje bij

Gezinnen sparen meest sinds ontstaan muntunie in 1999

Gezinnen sparen meest sinds ontstaan muntunie in 1999

Arbeidsmarkt in VS: geen laaghangend fruit meer?

Arbeidsmarkt in VS: geen laaghangend fruit meer?
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.