EUR/GBP breekt uit zijwaarts kanaal

Marktrapport

Eind vorige week brak EUR/GBP uit het zijwaarts kanaal tussen ruwweg 0.87 en 0.8860. Verschillende elementen spelen een rol. Om te beginnen is brexit nog maar eens terug van nooit weggeweest. Vrijdag eindigde een week van onderhandelingen tussen het VK en de EU. Beide partijen waren het eens dat ze het over alles oneens zijn, met veel verwijten over en weer. De focus op dossiers met hoge symboolwaarde, zoals visserij, maakt het allemaal nog wat meer uitzichtloos. Europa blijft hameren op het principe van een ‘level playing field’. Als het VK een vlotte toegang wil tot de Europese markt, mag het de Europese standaarden inzake kwaliteit, milieu, veiligheid, arbeidsbescherming e.d. niet ondermijnen. Kortom, het VK moet zich kort bij de Europese regels houden. Dat staat haaks op de essentie van brexit: het VK dat zijn politieke autonomie terug wil. Dit is niet nieuw, maar de Covid-19 uitbraak heeft het allemaal niet makkelijker gemaakt. In de aanpak van de coronacrisis zijn zowat alle landen in een soort politieke isolatie gegaan. Bovendien leeft de indruk dat voorstanders van een harde brexit de kans zien om hun visie door te duwen. Een harde brexit zal bijkomend negatieve gevolgen hebben voor de economie. De ietwat cynische overweging bij sommige harde brexiteers lijkt echter te zijn dat ze die schade op de factuur van corona kunnen laten bijschrijven. Er volgt nog een onderhandelingsronde in juni, maar er is weinig hoop dat er iets zal bewegen. Vóór eind juni moet het VK beslissen of het de overgangsperiode met de EU nog wil verlengen, maar het is nu al duidelijk dat dit niet zal gebeuren. Dan resten nog enkele maanden om het onmogelijke te realiseren. Anders zullen de EU en het VK volgend jaar handel drijven binnen een veel rigider kader van WHO-regels. De openlijke impasse over brexit is zeker de belangrijkste drijfveer voor de verzwakking van het pond. In tweede orde spelen nog andere factoren mee.  

Zoals voor alle landen is het onmogelijk te voorspellen wie relatief het best/minst gehavend uit de as van de coronacrisis zal herrijzen. Het minste wat je kan zeggen is dat het VK relatief hard getroffen is en niet voorop loopt in de heropstart van de economie. De Bank of England volgt de lijn van alle grote centrale banken. Ze bracht de rente (0.1%) tot het ‘absoluut’ minimum terug en er worden massaal obligaties opgekocht. In verband met die aankopen toonde BoE-voorzitter Bailey zich wel heel inschikkelijk t.a.v. de regering, met een openlijke uitnodiging om meer schuld uit te geven die dan door de BoE geaccommodeerd zal worden. Bailey herhaalde voor de ‘galerij’ dan wel dat er geen sprake was van monetaire financiering van de overheid, maar zo’n nauwe verwevenheid tussen monetair en fiscaal beleid is geen steun voor een munt van een relatief klein land met een extern tekort. En dan is er ook in het VK het debat over negatieve rentes. Voorzitter Bailey zegt dat die optie niet zijn voorkeur geniet, maar sluit ze niet uit. Dit weekend zei hoofdeconoom Haldane dan weer dat de BoE alle opties voor een verdere monetaire versoepeling bestudeert, inclusief het aankopen van meer risicovolle activa én negatieve rentes. Dit debat zal nog wel enige tijd sluimeren en zoals in de VS sluiten de geldmarktrentes een negatieve rente volgend jaar niet uit. Ook deze (door de BoE bewust gecreëerde?) onzekerheid is slecht nieuws voor het pond. Vanuit technisch oogpunt is de breuk boven 0.8860 significant. Zeker als het algemeen sentiment meer risico-avers wordt, is een terugkeer van EUR/GBP richting 0.90 best mogelijk. 

Figuur - EUR/GBP breekt boven weerstand van 0.8860

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

Europese curvecontrole blijft een verre droom

Europese curvecontrole blijft een verre droom
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.